Oproep aan de nieuwe regering

We staan op de rand van een nieuw jaar, 2022. Op de valreep van het oude jaar heeft een nieuw coalitieakkoord het licht gezien. In de aanloop daarnaartoe hebben we ons, de initiatiefnemers van de G1000Landbouw, de afgelopen maanden sterk ingezet om een open dialoog...

G10 activiteiten, wat zijn dat?

Een idee van Food Cabinet: Vooruitlopend op de G1000 gaan we aan de slag met G10’s in verschillende provincies: een soort mini-G1000 voor 10 deelnemers, die een dag lang ergens in de provincie aan de slag gaan om door henzelf gesignaleerde problemen in de...
Maart 2021, nieuws G1000Landbouw

Maart 2021, nieuws G1000Landbouw

We hebben een mijlpaal bereikt! Het plan van aanpak voor de G1000Landbouw is compleet; het organiserend team van G1000.nu is er klaar voor, maar we hebben er een dubbel gevoel bij. Want het mag duidelijk zijn: Door de coronacrisis zitten bijeenkomsten van 1.000...
Word ambassadeur van de G1000Landbouw

Word ambassadeur van de G1000Landbouw

Om de G1000Landbouw tot een realiteit te maken, zijn onze ambassadeurs van groot belang. Het zijn boeren en burgers, belanghebbenden en belangstellenden, bestuurders en beleidsmakers, die allemaal één ding delen: de overtuiging dat er een burgerberaad nodig is om tot...
Stichting G1000.nu wint Brouwer Vertrouwensprijs 2021

Stichting G1000.nu wint Brouwer Vertrouwensprijs 2021

Stichting G1000.nu is de winnaar van de Brouwer Vertrouwensprijs 2021 van de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen (KHMW). Wij ontvangen de prijs voor de ontwikkeling van de G1000 als een succesvol instrument voor het herstel van vertrouwen tussen...