HOE ZIET ONZE LANDBOUW ER IN DE TOEKOMST UIT? 

 

 De G1000Landbouw is DE uitwerking van het initiatief BoerBurgerDialoog: een Burgerberaad over de toekomst van de landbouw

eEN OPLOSSING DOOR DIALOOG

Niet over ons, maar mét ons

Wij willen een BoerBurgerDialoog, in de vorm van een G1000Landbouw omdat we geloven dat boeren en burgers er samen uit kunnen komen. In een échte dialoog!

DEBAT

We voeren in Nederland een scherp debat over de toekomst van de Landbouw en de Natuur. Daarbij wordt onze aandacht voortdurend gevestigd op de verschillen: waar zijn we het niet over eens? Vooral de extremen komen aan het woord.
Dat is jammer, want uiteindelijk moeten we samen tot een oplossing komen. Dat lukt alleen als we helder krijgen waar we het wel over eens zijn.

Bovendien wordt dit debat gevoerd door organisaties met allerlei belangen, in plaats van door de mensen waar het over gaat. Daarom willen wij een dialoog niet over ons, maar mét ons.

G1000Landbouw

Dat willen we doen in een nationaal Burgerberaad, de G1000Landbouw. Gelote burgers gaan met elkaar in gesprek en formuleren samen voorstellen voor de toekomst van de Landbouw.

Benieuwd hoe dat proces er precies uitziet?
Hier vind je meer informatie.

500 deelnemers van de G1000Landbouw bespreken die voorstellen vervolgens met 500 gelote boeren in het Boerenweekend. Zij verwerken de resultaten van het gesprek daarna in concrete beleidsvoorstellen. Als er voldoende steun is voor de voorstellen, dan worden deze opgenomen in het ‘Burgerakkoord Toekomst Landbouw’.

BURGERakkoord

Dit Burgerakkoord Toekomst Landbouw wordt aangeboden aan de Tweede Kamer en aan een brede coalitie van maatschappelijke organisaties rond de landbouw, het landelijk gebied en voedsel, de BoerBurgerCoalitie. Met het verzoek dit BurgerAkkoord uit te voeren.

Partners G1000Landbouw

De organisaties die samen de LandbouwCoalitie vormen hebben zich vooraf als partner aan ons initiatief verbonden. Zij hebben zich verplicht om met de uitkomsten ervan aan de slag te gaan en over de resultaten te rapporteren. Zij garanderen de onafhankelijkheid van de G1000Landbouw.

 

WAAROM EEN G1000-Burgerberaad?

 • Het Burgerberaad is de toekomst voor onze democratie: met hulp van loting en dialoog beslissen burgers zelf over hun toekomst en leggen hun akkoord rechtstreeks voor aan het parlement

 • Deelnemers worden geloot uit de hele Nederlandse bevolking, uit de eigenaren van landbouwgrond, uit de overheid en uit de voedselketen

 • Er is geen agenda vooraf, de deelnemers bepalen zelf de onderwerpen van het gesprek en de richting van de oplossingen

 • Geen organisaties en partijen aan tafel, maar mensen, met hun eigen verhaal, ervaring en kennis

 • Uitgebreid de tijd om elkaars verhalen te begrijpen, te onderzoeken en gezamenlijk werkbare oplossingen te vinden

 • Concrete resultaten, waar niet zomaar aan voorbij gegaan kan worden.

VIND JIJ de G1000Landbouw OOK EEN GOED IDEE?

WAT LEVERT DE DIALOOG OP?

 • Ontmoeting en uitwisseling van burgers, boeren en belangen.

 • Een beter begrip en gedeelde beelden van de huidige situatie en de opgave.

 • Heel veel nieuwe en versterking van bestaande samenwerkingen.

 • Doordachte oplossingen, die recht doen aan het belang van de gemeenschap en het individu.

 • Bouwstenen voor een toekomstbestendig beleid, voor overheid en voor NGO’s en belangenbehartigers. Lees meer

WAT MOET ER NU GEBEUREN?

Om ervoor te zorgen dat de G1000Landbouw kan plaats vinden, is brede steun vanuit de maatschappij en bekendheid van het initiatief nodig. Dat doen we als volgt:

 1. Ambassadeurs en supporters werven voor ons initiatief.
 2. Een coalitie vormen van organisaties, uit de landbouw en uit de natuur, die met de uitkomsten van een nationale dialoog aan de slag willen en er voor kunnen zorgen dat de overheid dat ook doet.
 3. Roepen we politieke partijen op om het initiatief voor een burgerberaad op te nemen in het verkiezingsprogramma.