Nieuwsbrief december 2020

Stel je voor: 500 gelote boeren en 500 gelote deelnemers van de G1000 die in een grote tent op het Malieveld met elkaar in gesprek gaan over de toekomst van de landbouw, als onderdeel van de 1e nationale G1000 in Nederland. Dat is waar wij ons voor inzetten, samen met onze ambassadeurs, supporters en partners! 

Er is veel gebeurd de afgelopen maanden. Steeds meer partijen spreken zich uit over de noodzaak van een dialoog over de landbouw en verbinden zich aan de BoerBurgerCoalitie. De projectorganisatie begint op poten te komen en heeft een eigen kantoor, het Kernteam Kenniscoalitie is van start gegaan, de Oversight Committee heeft haar eerste bijeenkomst achter de rug. Stap voor stap wordt het idee steeds concreter. In deze nieuwsbrief praten we je graag bij.

We wensen je alvast namens het hele projectteam fijne feestdagen!

Hartelijke groet,

Harm van Dijk en Mirjam de Pagter


In deze nieuwsbrief:

 • Waar staan we: Een update van de kwartiermakersfase
 • BoerBurgerCoalitie: Welkom nieuwe partners!
 • De Oversight Committee van start
 • Verslag Kenniscoalitie: ‘Vragen over kennis’
 • Projectteam G1000Landbouw van start
dialoog.jpg

Waar staan we: Een update van de kwartiermakersfase.

Op dit moment zitten we met de G1000Landbouw midden in de kwartiermakersfase. Deze fase is financieel gedekt door funding van onze partners, waardoor we het projectteam met betaalde krachten en vrijwilligers hebben kunnen vullen en we vol aan de slag zijn. 
Maar wat doen jullie dan in de kwartiermakersfase? In deze fase toetsen we de haalbaarheid van een G1000Landbouw. Dit betekent dat we aan de ene kant de BoerBurgerCoalitie vormgeven en daarmee committent van de sector krijgen op de uitkomst. Daarnaast vullen we de Kenniscoalitie, werken we het programma verder uit, maken we een begroting en tot slot zoeken we financiering voor het project. Eind februari is deze fase afgerond. Op dat moment hebben we goed zicht hoe we verder gaan met de G1000Landbouw. 
Hoe langer we bezig zijn, hoe enthousiaster we worden. Dat zien we ook in de “buitenwereld”; de lijst van partners, ambassadeurs, boeren en burgers die ons steunen groeit gestaag.


BoerBurgerDialoog: Welkom nieuwe partners!

Het is belangrijk dat de resultaten van de G1000Landbouw ook daadwerkelijk leiden tot merkbare ontwikkelingen in beleid en praktijk. Daarvoor is draagvlak en commitment van de gehele landbouwsector en alle organisaties eromheen. Daarom bouwen we aan een sterke BoerBurgerCoalitie. We vragen overheidsorganisaties, bedrijven, belangenorganisaties en NGO’s om partner te worden van de coalitie.
Partners beloven de onafhankelijkheid van de G1000Landbouw te respecteren en de resultaten serieus te nemen.

We zijn blij dat ook FrieslandCampina en Stichting Herenboeren Nederland zich definitief hebben aangesloten bij de BoerBurgerCoalitie. Met de steun van onze partners kunnen we ons werk verder uitbouwen op weg naar de dialoog over de toekomst van de landbouw.

Wil jij ook partner worden van de BoerBurgerCoalitie of wil je er meer over weten?

Lees er meer over op de partner pagina.

We willen alle organisaties rond de landbouw onderdeel uit laten maken van de BoerBurgerCoalitie. Op de website vermelden we alle partners. Heb je suggesties voor partners en heb je daar contacten? Laat het ons weten! 


De Oversight Committee van start

In november heeft de eerste bijeenkomst van de Oversight Committe plaatsgevonden onder leiding van Katrien Termeer van de WUR. De commissie waarborgt de onafhankelijkheid van het proces en ziet erop toe dat G1000.nu trouw is aan haar waarden bij de organisatie van de G1000Landbouw. 

Tijdens de eerste bijeenkomst is er expertise uitgewisseld, zijn verwachtingen helder gemaakt en taken belegd. In de volgende bijeenkomst in december zal de Oversight Committee beginnen met de bespreking van het programma wat door het Programmateam is opgesteld. Het is de bedoeling dat de Committee rond eind februari een advies uitbrengt over het geplande programma, waarin mogelijke suggesties voor verbetering worden geschetst.
De leden van de commissie kijken allemaal vanuit hun eigen expertise naar het programma. We zijn erg benieuwd naar de bevindingen en verbetersuggesties. 

Kijk hier voor meer informatie over de commissie.


Verslag Kenniscoalitie: “Vragen over kennis”.

Is de kwaliteit van de Nederlandse bodem achteruit aan het gaan? Hoelang kunnen we nog doorgaan met het “droogpompen” van onze (veen)weidegebieden? Kunnen wij als land in ons voedsel zelfvoorzienend worden?

Ga er maar aan staan, je wordt ingeloot als burger in de G1000Landbouw en voor je het weet ben jij je hoofd aan het breken over bovenstaande vragen. Als organisatoren van de G1000Landbouw hebben wij er toch vertrouwen in dat een diverse groep aan inwoners van Nederland met elkaar een goed onderbouwde visie kan formuleren. Voorwaarde is dat er een faciliterende infrastructuur is waarbij deze en andere vragen zorgvuldig behandeld kunnen worden. Deze infrastructuur wordt gevormd door de zogenaamde Kenniscoalitie; een groep van wetenschappers en andere kennisdragers uit het Nederlandse taalgebied die de deelnemers van de G1000Landbouw ondersteunen met hun expertise. Het doel van de kenniscoalitie is helder:
Het leveren van alle kennis, informatie, inzichten en reflecties waar de deelnemers van de
G1000Landbouw zelf om vragen binnen de kaders van het proces van de G1000Landbouw.

Deze week kwam de kerngroep van de kenniscoalitie bijeen om na te denken over de opzet van de coalitie en het delen van kennis met deelnemers. Transparantie en autonomie zijn hierbij de uitgangspunten. Joke Ter Stege, ondersteuner kenniscoalitie, heeft een verslag geschreven over de bijeenkomst.

Vind jij de dialoog over de toekomst van de landbouw ook belangrijk?Help ons! Je kunt dit op verschillende manieren doen:

 • Deel dit nieuwsbericht met iedereen die je kent met de vraag of zij zich als supporter of ambassadeur aan willen melden via de website.
 • Vind je dat jouw organisatie partner zou moeten worden van ons initiatief of heb je contacten bij een organisatie? Breng ons  in contactzodat we dat samen voor elkaar kunnen krijgen. 
 • Meld je aan als vrijwilliger en help ons initiatief verder.

 Houd onze website in de gaten voor de laatste updates!

Heb je deze nieuwsbrief ontvangen van een bekende? En wil je voortaan direct op de hoogte blijven van de G1000Landbouw? Meld je aan voor de mailinglist. 


Doe jij ook mee?

Vind jij de dialoog over de toekomst van de landbouw ook belangrijk?Help ons! Je kunt dit op verschillende manieren doen:

 • Deel dit nieuwsbericht met iedereen die je kent met de vraag of zij zich als supporter of ambassadeur aan willen melden via de website.
 • Vind je dat jouw organisatie partner zou moeten worden van ons initiatief of heb je contacten bij een organisatie? Breng ons  in contactzodat we dat samen voor elkaar kunnen krijgen. 
 • Meld je aan als vrijwilliger en help ons initiatief verder.

 Houd onze website in de gaten voor de laatste updates!

Heb je deze nieuwsbrief ontvangen van een bekende? En wil je voortaan direct op de hoogte blijven van de G1000Landbouw? Meld je aan voor de mailinglist. 


Projectteam G1000Landbouw van start!

Sinds 1 oktober is het projectteam G1000Landbouw vol enthousiasme aan de slag. Op dit moment richten we ons op de kwartiermakersfase waarin we de voorbereidingen uitwerken voor de G1000Landbouw. We werken vanuit huis en soms vanuit ons nieuwe thuishonk in de Nieuwe Stad in Amersfoort.

Het team bestaat uit:

 • Harm van Dijk, ontwikkelaar
 • Mirjam de Pagter, projectleider
 • Ramon van Rootselaar, bureaumanager
 • Jerry van Ginkel, communicatie
 • Joke ter Stege, ondersteuner kenniscoalitie
 • Remco van der Stoep, ondersteuner programma
 • Michelle Ruizendaal, stagiair secretariaat

Mis je Ellen Maassen nog in bovenstaande rijtje? Dat klopt. Zij is in november bevallen van een prachtige dochter, Rosa. In februari sluit zij zich weer bij ons aan. Nogmaals gefeliciteerd Ellen!

Wil je een gezicht hebben bij ons team? We stellen ons graag voor.


Ambassadeurs

Steeds meer mensen spreken zich uit over de noodzaak van burgerinspraak in de toekomst van de landbouw. Zie hier de lijst van boeren, burgers, oud-politici, bestuurders en wetenschappers die vinden dat er een G1000Landbouw en een BoerBurgerDialoog moet komen! En meld jezelf aan, als je ook op de lijst wil.