Partners G1000Landbouw 

Voordat we van start gaan met de G1000Landbouw wordt er een coalitie van partners, overheden en belangenorganisaties gevormd, die zich vooraf verbinden aan de G1000Landbouw: omdat ze het een waardevol en noodzakelijk initiatief vinden, de onafhankelijkheid van het proces willen bewaken en naar vermogen de uitkomsten willen gaan realiseren. 

Deze organisaties zijn partner van de G1000Landbouw en hebben de partnerovereenkomst ondertekend:

Deze organisaties ondersteunen de G1000Landbouw

Organisaties die betrokken zijn bij de landbouwsector, de natuursector, of overheden, kunnen partner worden van de G1000Landbouw.
Een partnerorganisatie van ons initiatief helpt ons de G1000 mogelijk te maken door het invullen van één of meerdere van de volgende rollen:

  • Kwartiermaker van de G1000LandbouwCoalitie samen met de andere partners;

  • Ondersteuner van het feitelijke proces met personele capaciteit;

  • Funder van de G1000Landbouw, samen met de andere partners uit de coalitie;

  • Uitvoerder van het Burgerbesluit over de toekomst van de Landbouw.

Aan het partnerschap is wel een commitment verbonden. De partner:

  • Respecteert de onafhankelijkheid van de G1000.nu/G1000Landbouw;

  • Respecteert en draagt bij aan het realiseren van de kernwaarden van G1000.nu;

  • Neemt de resultaten serieus door die over te nemen in beleid, of door publiekelijk te verantwoorden waarom één of meerdere onderdelen niet uitgevoerd worden.

In de onderstaande documenten is meer informatie te vinden voor potentiële partnerorganisaties.