Ambassadeurs

Deze mensen willen een boerburgerdialoog.

Wil je dit ook?

Boeren

Boeren

Ron van Burgsteden

Melkveehouder

"Als melkveehouder wil ik graag meepraten als het over de sector gaat, dat lijkt mij handiger en nuttiger dan dat alleen andere over de sector gaan praten!"
Boeren

Maarten Rooijakkers

PorcusCampus

'Ik steun G1000Landbouw omdat ik denk dat juist ons voedsel de verbinding kan zijn tussen producenten en consumenten.'
Boeren

Sander Leroy

De Buitenbrigade

"De G1000-Landbouw biedt de mogelijkheid om met boeren en burgers, die dichter bij elkaar staan een versnelling te krijgen naar een duurzamer en eerlijker landbouwsysteem voor boeren, burgers en onze natuur."
Boeren

Bertha Antonissen

Mede-eigenaar van Antonissen Rijsbergen vof en bestuurslid Dorpsraad Rijsbergen

"Het is de boer wiens nijvre hand, De kost schaft voor het ganse land, 't loopt vroeg of laat verkeerd, Als het volk zijn boeren niet waardeert!"
Boeren

Arend Joosten

Tuinder in hart en nieren

“Wat zou ik graag willen bijdragen aan de dialoog tussen boer/tuinder en de burger. Een onderwerp waar het, wat mij betreft, over zou kunnen gaan is de goede prijs voor het product wat van het erf gaat. Een prijs die heel wat anders is dan de kiloknallerprijs die zo vaak in advertenties wordt gepredikt”
Boeren

Simone Koekkoek

PixelFarming voedselproducent

“Ik wil als boer graag met de burger in dialoog. De transitie van de voedselproductie waar wij als consumenten voor staan in relatie tot gezondheid en leefbaarheid is een maatschappelijke ontwikkeling. Daar horen we met z’n allen bij, die moeten we samen maken.”
Boeren

Heleen Lansink-Marissen

Boerin bij De Melktapperij in Haaksbergen

“Samen moeten we werken aan een oplossing. En over alle zorgen blijven praten, niet vechten. Met z’n allen moeten we dúrven benoemen dat de weg naar duurzaamheid een lastige is.”
Boeren

Gerda Kool

Melkveehouder, LTO - Oogst van Morgen - Gebiedscommissie Utrecht West

“Het systeem moet anders... maar er zijn vele radertjes en knoppen. Het ene grijpt weer in op het andere of werkt zelfs tegengesteld aan elkaar. Laten we de uitdaging met elkaar aangaan om goed naar elkaar te luisteren, waarna we de radertjes en knoppen weer in de juiste positie kunnen brengen zodat ze elkaar ondersteunen en er een nieuw duurzaam systeem ontstaat.”
Boeren

Dirk-Jan Schoonman

Melkveehouder

“Samenwerken is geen keuze, maar noodzaak, als we verder willen komen met de landbouw.”
Boeren

Annechien ten Have Mellema

Boer

“Ik vind de boer-burger dialoog enorm belangrijk. Iedereen is verantwoordelijk. En dat laat je zien door in gesprek te gaan met de ander. Je te verdiepen in de beweegredenen van de ander. Alleen samen kunnen we dit doen.”
Boeren

Jeanet Brandsma

Kerngroeplid Boeren van Nederland, melkveehouder

“Als Boeren van Nederland vormen wij een beweging. Wij willen in gesprek met de samenleving, over al het moois, bijzonders en de dilemma’s rond onze boerenbedrijven. Want in dialoog kom je nader tot elkaar, groeit er wederzijds begrip. We dragen hiermee bij aan positievere beeldvorming. Zo willen wij onze positie als boer in de maatschappij versterken.”

Ron van Burgsteden

Melkveehouder

"Als melkveehouder wil ik graag meepraten als het over de sector gaat, dat lijkt mij handiger en nuttiger dan dat alleen andere over de sector gaan praten!"  

Maarten Rooijakkers

PorcusCampus

'Ik steun G1000Landbouw omdat ik denk dat juist ons voedsel de verbinding kan zijn tussen producenten en consumenten.'

Sander Leroy

De Buitenbrigade

"De G1000-Landbouw biedt de mogelijkheid om met boeren en burgers, die dichter bij elkaar staan een versnelling te krijgen naar een duurzamer en eerlijker landbouwsysteem voor boeren, burgers en onze natuur."

Bertha Antonissen

Mede-eigenaar van Antonissen Rijsbergen vof en bestuurslid Dorpsraad Rijsbergen

"Het is de boer wiens nijvre hand, De kost schaft voor het ganse land, 't loopt vroeg of laat verkeerd, Als het volk zijn boeren niet waardeert!"

Arend Joosten

Tuinder in hart en nieren

“Wat zou ik graag willen bijdragen aan de dialoog tussen boer/tuinder en de burger. Een onderwerp waar het, wat mij betreft, over zou kunnen gaan is de goede prijs voor het product wat van het erf gaat. Een prijs die heel wat anders is dan de kiloknallerprijs die zo vaak in advertenties wordt gepredikt”

Simone Koekkoek

PixelFarming voedselproducent

“Ik wil als boer graag met de burger in dialoog. De transitie van de voedselproductie waar wij als consumenten voor staan in relatie tot gezondheid en leefbaarheid is een maatschappelijke ontwikkeling. Daar horen we met z’n allen bij, die moeten we samen maken.”

Heleen Lansink-Marissen

Boerin bij De Melktapperij in Haaksbergen

“Samen moeten we werken aan een oplossing. En over alle zorgen blijven praten, niet vechten. Met z’n allen moeten we dúrven benoemen dat de weg naar duurzaamheid een lastige is.”

Gerda Kool

Melkveehouder, LTO - Oogst van Morgen - Gebiedscommissie Utrecht West

“Het systeem moet anders... maar er zijn vele radertjes en knoppen. Het ene grijpt weer in op het andere of werkt zelfs tegengesteld aan elkaar. Laten we de uitdaging met elkaar aangaan om goed naar elkaar te luisteren, waarna we de radertjes en knoppen weer in de juiste positie kunnen brengen zodat ze elkaar ondersteunen en er een nieuw duurzaam systeem ontstaat.”

Dirk-Jan Schoonman

Melkveehouder

“Samenwerken is geen keuze, maar noodzaak, als we verder willen komen met de landbouw.”

Annechien ten Have Mellema

Boer

“Ik vind de boer-burger dialoog enorm belangrijk. Iedereen is verantwoordelijk. En dat laat je zien door in gesprek te gaan met de ander. Je te verdiepen in de beweegredenen van de ander. Alleen samen kunnen we dit doen.”

Jeanet Brandsma

Kerngroeplid Boeren van Nederland, melkveehouder

“Als Boeren van Nederland vormen wij een beweging. Wij willen in gesprek met de samenleving, over al het moois, bijzonders en de dilemma’s rond onze boerenbedrijven. Want in dialoog kom je nader tot elkaar, groeit er wederzijds begrip. We dragen hiermee bij aan positievere beeldvorming. Zo willen wij onze positie als boer in de maatschappij versterken.”

Bestuurders

Bestuurders

Sebastiaan Aalst

Partner, Strategisch directeur van Food Cabinet

"We staan als boeren, burgers, bewoners, overheid, natuurorganisaties en vele anderen voor ons gevoel steeds vaker tegenover elkaar als het gaat om het gebruik van de schaarse ruimte en onze natuurlijke bronnen. We lopen tegen grenzen aan die steeds meer beginnen te schuren. Feit is echter dat we iedereen nodig hebben. De oplossing ligt niet in polderen, maar in wezenlijke democratische betrokkenheid en de G1000 heeft het in zich om daarin een sprong voorwaarts te maken."
Bestuurders

Edo Dijkman

Directeur CLM Onderzoek en Advies

"Niet over elkaar praten en oordelen, maar naar elkaar luisteren en oplossingen zoeken. Dat geldt zeker over een belangrijk onderwerp als de productie van ons voedsel. Daarom steun ik dit initiatief van harte!"
Bestuurders

Martine Overdijk-Kerkhoff

"Hoe mooi is het om over de toekomst van de landbouw in Nederland niet een discussie (waarin men elkaar van standpunten wil overtuigen), maar een dialoog te voeren.  Een dialoog waarin we luisteren naar elkaar, samen vragen stellen, elkaar proberen te begrijpen, openstaan voor elkaar, zoeken naar het gemeenschappelijke belang en uiteindelijk samen tot oplossingen willen komen voor een toekomstbestendige landbouw.  Een toekomst waar boer en burger voor huidige en toekomstige generaties samen de schouders onder kunnen en willen zetten. Een toekomst met oog voor de natuur, een vitale leefomgeving, voldoende goed en gezond voedsel en een goed verdienmodel voor de boer (en zijn opvolger). Het is belangrijk voor deze dialoog om uit te kunnen gaan van feiten.  Via de kenniscoalitie werk ik graag mee om deze dialoog te ondersteunen."
Bestuurders

Sylvo Thijsen

Directeur Staatsbosbeheer

"Via het inzetten van vele duizenden hectares van onze terreinen zoeken we samen met boeren naar een nieuw natuur inclusief bedrijfsmodel; rendabel voor de boer, goed voor de natuur en een mooi landschap om in te leven!"
Bestuurders

Petra Souwerbren

Directeur Natuur en Milieu Gelderland

Bestuurders

Matthijs Nijboer

Progamma- en projectmanager bij de ministeries van EZK en LNV

Bestuurders

Pierre Berntsen

Directeur Agrarische Bedrijven ABN AMRO

"Een open dialoog tussen boeren en burgers kan ik alleen maar toejuichen.
Omdat boeren en tuinders reden hebben om trots te zijn. Dat is mede een gevolg van hun aanpassingsvermogen, ondernemerschap en harde werk. Er is nog zoveel om te vertellen en zoveel om naar te luisteren. Bijvoorbeeld naar de zorgen van burgers over ons milieu. Ooit wel eens spijt gehad van een goed gesprek?"
MichielPeters

Michiel Peters

Manager Corporate Affairs bij De Heus

"Een echte dialoog over de wijze waarop we in Nederland voedsel willen produceren en consumeren kan boeren perspectief bieden het draagvlak voor voedselproductie vergroten. Daarom steunen wij de G1000Landbouw.”
RuudTijssens

Ruud Tijssens

Group Director Public & Cooperative Affairs Agrifirm

“Door het eerlijke gesprek te voeren moet het ook mogelijk zijn de eerlijke oplossingen op tafel te krijgen.
Als coöperatie staat Agrifirm voor haar leden. Eén van de opdrachten van onze leden is het actief opzoeken van de dialoog tussen boer en burger. De G1000Landbouw is daarvan het schoolvoorbeeld.”
RiellaHollander

Riëlla Hollander

Managing Director, Triodos Regenerative Money Centre

"De visie van Triodos mbt tot ons voedselsysteem is dat een transitie noodzakelijk is naar een voedselsysteem waarin gezondheid centraal komt te staan; een gezonde bodem, toegang tot gezonde voeding voor iedereen en een gezond verdienvermogen voor boeren. Alleen zo kunnen we op de lange termijn iedereen van eten voorzien zonder onze planeet, de gezondheid van mensen en sociale gelijkheid ernstig te schaden. Dit kan niemand alleen bereiken; samenwerken is essentieel. Daarom is dit initiatief zo belangrijk."
Bestuurders

Antoine Heideveld

Directeur Het Groene Brein

"Burgers en boeren die samen een toekomstbestendige landbouw vormgeven. Zowel voor de boer, de burger als voor natuur en milieu. Een hele opgave, die gaat lukken."
Bestuurders

Wiebe Draijer

"Ik zie de "BoerburgerDialoog" als een waardevol instrument in een turbulente tijd. Een tijd die roept om verbinding en open conversatie. En dat is waar wij als bank met onze missie “Growing a better world together” graag een bijdrage aan willen leveren."
Bestuurders

Hank Bartelink

Directeur-bestuurder Landschappen NL

“Voor een landbouwdialoog zijn niet alleen de ‘usual suspects’ uit de hoek van de landbouw en de natuurbescherming nodig, daar is meer dan ooit de burger zelf bij nodig. Ook Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel kan daarin een verbindende rol spelen, door de burger te betrekken bij het debat over voedsel, over natuur en landschap, over de kwaliteit van leven.

De landbouw van morgen vraagt om een gesprek vandaag. Maar zonder inbreng van de burger dreigt het verzanden in een gesprek tussen doven. Als ambassadeur zet ik me daarom graag in voor de BoerBurgerDialoog.”
Bestuurders

Marc van den Tweel

Voorzitter Raad van Toezicht FREE Nature / Algemeen directeur / Chief Executive Officer & Secretary - GeneralAlgemeen directeur / Chief Executive Officer & Secretary - General NOC*NSF

“We moeten in Nederland van debat naar dialoog, dat is de enige manier om uit impasses te komen. Samen moeten we werken aan een mooi en leefbaar Nederland.”
Bestuurders

Andre Arfman

Melkveebedrijf Arfman

“Het is als boer en tuinder belangrijk om in gesprek te gaan over onze toekomst met burgers die dagelijks onze producten kopen en van het landschap genieten waar wij voor zorgen”.
Bestuurders

Alex Datema

Directeur Food & Agri Rabobank Nederland / Melkveehouder

“Als we het over de toekomst van de landbouw hebben gaat het vaak over de impact van landbouw op ons milieu de biodiversiteit en het landschap. Terwijl landbouw eigenlijk gaat over voedsel produceren voor de burger, best gek eigenlijk dat er nog geen uitgebreide BoerBurgerDialoog is. Daarom ondersteun ik dit initiatief van harte!”
Bestuurders

Dick Pouwels

Voorzitter College van Bestuur at HAS Hogeschool

“De tijd dat we Nederland in vakken en met lijnen konden opdelen ligt achter ons. We delen het land, we delen de ruimte. De verwevenheid van gebruik en gebruikers maakt dat we alleen in onderling gesprek tot nieuwe evenwichten komen en alle gebruikers rentmeesterschap over onze ruimte kunnen geven. Dat moet een belangrijke basis zijn onder nieuw denken over onze landbouw. Belangrijk om dan ook de echte gebruikers met elkaar te laten praten over díe toekomst.”
Bestuurders

Michaël Wilde

Directeur Bionext

“Het is de hoogste tijd dat wij ons landbouw- en voedselsysteem opnieuw gaan inrichten .. het moet eerlijker, duurzamer en in harmonie met mens en natuur. Om dat te bewerkstelligen is het essentieel dat de boer en de burger niet alleen met elkaar in contact komen maar er ook veel meer wederzijds begrip is. Daarom steun ik dit initiatief van harte!”
Bestuurders

Aalt Dijkhuizen

Voormalig voorzitter van Wageningen University & Research, de Topsector Agri & Food en het Landbouw Collectief

“Belangrijk voor een goed debat is uit te gaan van de juiste feiten. En die feiten laten zien, dat de gangbare Nederlandse land- en tuinbouw voedsel produceert met de minste grond en grondstoffen en de laagste uitstoot aan broeikasgassen per kg product. En dat alles ook nog eens tegen de hoogste internationale standaarden wat betreft zaken als dierlijk welzijn en voedselveiligheid.”
Bestuurders

Lisanne Oskam

Raad van Commissarissen Rabobank Gelderse Vallei

“Als Boert Bewust werken we aan verbinding tussen boeren, tuinders en samenleving in eigen streek. We voeren met elkaar graag een open en eerlijk gesprek over de land- en tuinbouw. We zetten daarbij in op een goede dialoog, wederzijds respect en meer betrokkenheid van consumenten bij hun voedsel.”
Bestuurders

Noud Janssen

Voorzitter Agrivaknet, Initiatiefnemer van KipvanOranje

“Burgers vertellen altijd trots wat hun roots in de agrarische sector zijn. Wat zou het mooi zijn als burgers in de toekomst trots over de boer en zijn voedselproduct vertellen.”
Bestuurders

Mark van den Oever

Voorzitter Farmers Defence Force, varkenshouder

“Er zijn veel misvattingen bij burgers en boeren over elkaars standpunten en met de BoerBurgerDialoog hoop ik dat wij die kloof kunnen dichten.”
Bestuurders

Kirsten Schuijt

Directeur van het Wereld Natuur Fonds

“We staan voor de enorme opgave biodiversiteitsverlies om te buigen naar biodiversiteitsherstel. Dat kan alleen als de landbouw onderdeel van de oplossing wordt. Daarom is het belangrijk dat er verdienmodellen worden ontwikkeld die de omslag naar een natuurvriendelijke landbouw vergemakkelijken. Waardering, beloning en samenwerking tussen boeren, burgers en andere partijen is daarvoor cruciaal. De BoerBurgerDialoog kan die samenwerking aanjagen.”
Bestuurders

Bas Rüter

Directeur Landschap Noord-Holland

“Als klein, dichtbevolkt land met unieke kennis over duurzame voedselproductie en een professionele agrarische sector zijn we een proeftuin op mondiale schaal. Het feit dat boer en burger elkaar minder lijken te kennen en erkennen en de natuur onder druk staat is daarom extra zorgelijk. Des te waardevoller dat de boer- burger dialoog gaat werken aan het herstel van die relatie en – zo- aan de realisatie van gewaardeerde, duurzame voedselproductie met behoud van biodiversiteit in een vitaal platteland!”
Bestuurders

Willem Lageweg

Directeur-bestuurder van de Transitiecoalitie Voedsel

“Voor boeren en burgers geldt allebei: 'be the change you want to see in the world' en reik elkaar de hand. Ik draag daar vanuit mijn rol als kwartiermaker Transitiecoalitie Voedsel van harte aan bij.”
Bestuurders

Erik-Jan van den Brink

Directeur Udea/Ekoplaza

“In onze beleving is beter eten iets wat je samen op moet pakken. Boeren produceren voedsel en consumenten consumeren dat. Er zitten op dit moment heel veel schakels tussen waardoor het zicht op elkaar verloren is gegaan. Ekoplaza vindt het belangrijk om die verbinding te herstellen. De BoerBurgerCoalitie is op zoek naar de dialoog tussen boer en burger dus ik denk dat we ons daar wel thuis voelen.”
Bestuurders

Kees de Gooijer

Chief Inspiration Officer for TKI Agri&Food, TKI Biobased Economy

“Het is altijd beter te praten met dan te praten over.”
Bestuurders

Carin van Huët-Laan

“Respect en waardering voor elkaar is belangrijk, boeren en burgers hebben elkaar nodig. De BoerBurgerDialoog tussen samenleving en agrarische sector steun ik van harte. Ik ben erg benieuwd naar het resultaat, naar de inzichten in de transitie naar toekomstbestendige land- en tuinbouw. Met elkaar in gesprek blijven is de enige manier waarop de sector het respect en de waardering krijgt die ze verdient.”

Sebastiaan Aalst

Partner, Strategisch directeur van Food Cabinet

"We staan als boeren, burgers, bewoners, overheid, natuurorganisaties en vele anderen voor ons gevoel steeds vaker tegenover elkaar als het gaat om het gebruik van de schaarse ruimte en onze natuurlijke bronnen. We lopen tegen grenzen aan die steeds meer beginnen te schuren. Feit is echter dat we iedereen nodig hebben. De oplossing ligt niet in polderen, maar in wezenlijke democratische betrokkenheid en de G1000 heeft het in zich om daarin een sprong voorwaarts te maken."

Edo Dijkman

Directeur CLM Onderzoek en Advies

"Niet over elkaar praten en oordelen, maar naar elkaar luisteren en oplossingen zoeken. Dat geldt zeker over een belangrijk onderwerp als de productie van ons voedsel. Daarom steun ik dit initiatief van harte!"

Martine Overdijk-Kerkhoff

"Hoe mooi is het om over de toekomst van de landbouw in Nederland niet een discussie (waarin men elkaar van standpunten wil overtuigen), maar een dialoog te voeren.  Een dialoog waarin we luisteren naar elkaar, samen vragen stellen, elkaar proberen te begrijpen, openstaan voor elkaar, zoeken naar het gemeenschappelijke belang en uiteindelijk samen tot oplossingen willen komen voor een toekomstbestendige landbouw.  Een toekomst waar boer en burger voor huidige en toekomstige generaties samen de schouders onder kunnen en willen zetten. Een toekomst met oog voor de natuur, een vitale leefomgeving, voldoende goed en gezond voedsel en een goed verdienmodel voor de boer (en zijn opvolger). Het is belangrijk voor deze dialoog om uit te kunnen gaan van feiten.  Via de kenniscoalitie werk ik graag mee om deze dialoog te ondersteunen."

Sylvo Thijsen

Directeur Staatsbosbeheer

"Via het inzetten van vele duizenden hectares van onze terreinen zoeken we samen met boeren naar een nieuw natuur inclusief bedrijfsmodel; rendabel voor de boer, goed voor de natuur en een mooi landschap om in te leven!"

Petra Souwerbren

Directeur Natuur en Milieu Gelderland

Matthijs Nijboer

Progamma- en projectmanager bij de ministeries van EZK en LNV

Pierre Berntsen

Directeur Agrarische Bedrijven ABN AMRO

"Een open dialoog tussen boeren en burgers kan ik alleen maar toejuichen. Omdat boeren en tuinders reden hebben om trots te zijn. Dat is mede een gevolg van hun aanpassingsvermogen, ondernemerschap en harde werk. Er is nog zoveel om te vertellen en zoveel om naar te luisteren. Bijvoorbeeld naar de zorgen van burgers over ons milieu. Ooit wel eens spijt gehad van een goed gesprek?"

Michiel Peters

Manager Corporate Affairs bij De Heus

"Een echte dialoog over de wijze waarop we in Nederland voedsel willen produceren en consumeren kan boeren perspectief bieden het draagvlak voor voedselproductie vergroten. Daarom steunen wij de G1000Landbouw.”

Ruud Tijssens

Group Director Public & Cooperative Affairs Agrifirm

“Door het eerlijke gesprek te voeren moet het ook mogelijk zijn de eerlijke oplossingen op tafel te krijgen. Als coöperatie staat Agrifirm voor haar leden. Eén van de opdrachten van onze leden is het actief opzoeken van de dialoog tussen boer en burger. De G1000Landbouw is daarvan het schoolvoorbeeld.”

Riëlla Hollander

Managing Director, Triodos Regenerative Money Centre

"De visie van Triodos mbt tot ons voedselsysteem is dat een transitie noodzakelijk is naar een voedselsysteem waarin gezondheid centraal komt te staan; een gezonde bodem, toegang tot gezonde voeding voor iedereen en een gezond verdienvermogen voor boeren. Alleen zo kunnen we op de lange termijn iedereen van eten voorzien zonder onze planeet, de gezondheid van mensen en sociale gelijkheid ernstig te schaden. Dit kan niemand alleen bereiken; samenwerken is essentieel. Daarom is dit initiatief zo belangrijk."

Antoine Heideveld

Directeur Het Groene Brein

"Burgers en boeren die samen een toekomstbestendige landbouw vormgeven. Zowel voor de boer, de burger als voor natuur en milieu. Een hele opgave, die gaat lukken."

Wiebe Draijer

"Ik zie de "BoerburgerDialoog" als een waardevol instrument in een turbulente tijd. Een tijd die roept om verbinding en open conversatie. En dat is waar wij als bank met onze missie “Growing a better world together” graag een bijdrage aan willen leveren."

Hank Bartelink

Directeur-bestuurder Landschappen NL

“Voor een landbouwdialoog zijn niet alleen de ‘usual suspects’ uit de hoek van de landbouw en de natuurbescherming nodig, daar is meer dan ooit de burger zelf bij nodig. Ook Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel kan daarin een verbindende rol spelen, door de burger te betrekken bij het debat over voedsel, over natuur en landschap, over de kwaliteit van leven.

De landbouw van morgen vraagt om een gesprek vandaag. Maar zonder inbreng van de burger dreigt het verzanden in een gesprek tussen doven. Als ambassadeur zet ik me daarom graag in voor de BoerBurgerDialoog.”

Marc van den Tweel

Voorzitter Raad van Toezicht FREE Nature / Algemeen directeur / Chief Executive Officer & Secretary - GeneralAlgemeen directeur / Chief Executive Officer & Secretary - General NOC*NSF

“We moeten in Nederland van debat naar dialoog, dat is de enige manier om uit impasses te komen. Samen moeten we werken aan een mooi en leefbaar Nederland.”

Andre Arfman

Melkveebedrijf Arfman

“Het is als boer en tuinder belangrijk om in gesprek te gaan over onze toekomst met burgers die dagelijks onze producten kopen en van het landschap genieten waar wij voor zorgen”.

Alex Datema

Directeur Food & Agri Rabobank Nederland / Melkveehouder

“Als we het over de toekomst van de landbouw hebben gaat het vaak over de impact van landbouw op ons milieu  de biodiversiteit en het landschap. Terwijl landbouw eigenlijk gaat over voedsel produceren voor de burger, best gek eigenlijk dat er nog geen uitgebreide BoerBurgerDialoog is. Daarom ondersteun ik dit initiatief van harte!”

Dick Pouwels

Voorzitter College van Bestuur at HAS Hogeschool

“De tijd dat we Nederland in vakken en met lijnen konden opdelen ligt achter ons. We delen het land, we delen de ruimte. De verwevenheid van gebruik en gebruikers maakt dat we alleen in onderling gesprek tot nieuwe evenwichten komen en alle gebruikers rentmeesterschap over onze ruimte kunnen geven. Dat moet een belangrijke basis zijn onder nieuw denken over onze landbouw. Belangrijk om dan ook de echte gebruikers met elkaar te laten praten over díe toekomst.”

Michaël Wilde

Directeur Bionext

“Het is de hoogste tijd dat wij ons landbouw- en voedselsysteem opnieuw gaan inrichten .. het moet eerlijker, duurzamer en in harmonie met mens en natuur. Om dat te bewerkstelligen is het essentieel dat de boer en de burger niet alleen met elkaar in contact komen maar er ook veel meer wederzijds begrip is.  Daarom steun ik dit initiatief van harte!”

Aalt Dijkhuizen

Voormalig voorzitter van Wageningen University & Research, de Topsector Agri & Food en het Landbouw Collectief

“Belangrijk voor een goed debat is uit te gaan van de juiste feiten. En die feiten laten zien, dat de gangbare Nederlandse land- en tuinbouw voedsel produceert met de minste grond en grondstoffen en de laagste uitstoot aan broeikasgassen per kg product. En dat alles ook nog eens tegen de hoogste internationale standaarden wat betreft zaken als dierlijk welzijn en voedselveiligheid.”

Lisanne Oskam

Raad van Commissarissen Rabobank Gelderse Vallei

“Als Boert Bewust werken we aan verbinding tussen boeren, tuinders en samenleving in eigen streek. We voeren met elkaar graag een open en eerlijk gesprek over de land- en tuinbouw. We zetten daarbij in op een goede dialoog, wederzijds respect en meer betrokkenheid van consumenten bij hun voedsel.”

Noud Janssen

Voorzitter Agrivaknet, Initiatiefnemer van KipvanOranje

“Burgers vertellen altijd trots wat hun roots in de agrarische sector zijn. Wat zou het mooi zijn als burgers in de toekomst trots over de boer en zijn voedselproduct vertellen.”

Mark van den Oever

Voorzitter Farmers Defence Force, varkenshouder

“Er zijn veel misvattingen bij burgers en boeren over elkaars standpunten en met de BoerBurgerDialoog hoop ik dat wij die kloof kunnen dichten.”

Kirsten Schuijt

Directeur van het Wereld Natuur Fonds

“We staan voor de enorme opgave biodiversiteitsverlies om te buigen naar biodiversiteitsherstel. Dat kan alleen als de landbouw onderdeel van de oplossing wordt. Daarom is het belangrijk dat er verdienmodellen worden ontwikkeld die de omslag naar een natuurvriendelijke landbouw vergemakkelijken. Waardering, beloning en samenwerking tussen boeren, burgers en andere partijen is daarvoor cruciaal. De BoerBurgerDialoog kan die samenwerking aanjagen.”

Bas Rüter

Directeur Landschap Noord-Holland

“Als klein, dichtbevolkt land met unieke kennis over duurzame voedselproductie en een professionele agrarische sector zijn we een proeftuin op mondiale schaal. Het feit dat boer en burger elkaar minder lijken te kennen en erkennen en de natuur onder druk staat is daarom extra zorgelijk. Des te waardevoller dat de boer- burger dialoog gaat werken aan het herstel van die relatie en – zo- aan de realisatie van gewaardeerde, duurzame voedselproductie met behoud van biodiversiteit in een vitaal platteland!”

Willem Lageweg

Directeur-bestuurder van de Transitiecoalitie Voedsel

“Voor boeren en burgers geldt allebei: 'be the change you want to see in the world' en reik elkaar de hand. Ik draag daar vanuit mijn rol als kwartiermaker Transitiecoalitie Voedsel van harte aan bij.”

Erik-Jan van den Brink

Directeur Udea/Ekoplaza

“In onze beleving is beter eten iets wat je samen op moet pakken. Boeren produceren voedsel en consumenten consumeren dat. Er zitten op dit moment heel veel schakels tussen waardoor het zicht op elkaar verloren is gegaan. Ekoplaza vindt het belangrijk om die verbinding te herstellen. De BoerBurgerCoalitie is op zoek naar de dialoog tussen boer en burger dus ik denk dat we ons daar wel thuis voelen.”

Kees de Gooijer

Chief Inspiration Officer for TKI Agri&Food, TKI Biobased Economy

“Het is altijd beter te praten met dan te praten over.”

Carin van Huët-Laan

“Respect en waardering voor elkaar is belangrijk, boeren en burgers hebben elkaar nodig. De BoerBurgerDialoog tussen samenleving en agrarische sector steun ik van harte. Ik ben erg benieuwd naar het resultaat, naar de inzichten in de transitie naar toekomstbestendige land- en tuinbouw. Met elkaar in gesprek blijven is de enige manier waarop de sector het respect en de waardering krijgt die ze verdient.”

Oud-politici

Oud-politici

Hans Wijers

Oud-minister van Economische Zaken en oud-minister van Financiën

“In welke richting moet de landbouw zich ontwikkelen? De toekomst van die sector is zowel sociaal-economisch, landschappelijk vanuit als duurzaamheid van strategische betekenis voor de toekomst van ons land. Helaas domineert in het debat hierover de toonhoogte boven de diepgang. Genuanceerde stemmen en meningen worden daardoor onvoldoende gehoord, terwijl deze stemmen vaak zeer bruikbare oplossingen vertegenwoordigen. Bij een open dialoog, zoals de initiatiefnemers van de BoerBurgerDialoog voor ogen hebben, krijgt de diepgang en nuance wel de ruimte en kan er misschien een concrete visie ontstaan waarop door de verschillende belanghebbende partijen kan worden voortgebouwd.”
Oud-politici

Job Cohen

Oud-Burgemeester van Amsterdam, Hoogleraar Gemeenterecht en Gemeentekunde Universiteit van Leiden, Oud-fractievoorzitter Partij van de Arbeid

“Het zou heel mooi zijn als het debat over de landbouw voor een deel vervangen kan worden door een dialoog over dat zo lastige onderwerp. Het opzetten van een op de G1000 geïnspireerde BoerBurgerDialoog kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren.”
Oud-politici

Pieter Winsemius

Voormalig minister van VROM, Bijzonder hoogleraar Management Duurzame Ontwikkeling, Universiteit van Tilburg

“Als we spannende stappen willen zetten in de landbouwtransitie, zijn nieuwe ideeën nodig, met lef en frisheid. Laat boeren en burgers maar eens zelf de koppen bij elkaar steken, dan komt er vast iets mooiers uit. Daarom steun ik het G1000-initiatief voor een BoerBurgerDialoog”.
Oud-politici

Cees Veerman

Voormalig minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit, Bijzonder hoogleraar Agrarische bedrijfseconomie- en sociologie aan de KUB, Bijzonder Hoogleraar Agribusiness Erasmus Universiteit, Voorzitter Natuurmonumenten

“Om de aanpassing van de agrarische sector aan de veranderende maatschappelijke ontwikkelingen vorm te geven op een succesvolle wijze en in een verstandig tempo, hebben boeren en burgers, consumenten en ondernemers elkaar nodig, zonder samenwerking en dialoog geen resultaten maar slechts onnutte strijd en verhardende verwijdering.”
Oud-politici

Elbert Dijkgraaf

Voormalig lid Tweede Kamer, Hoogleraar Empirische economie van de publieke sector, Erasmus Universiteit Rotterdam

“Het is goed dat dit initiatief genomen wordt. Er zijn veel verschillen binnen de landbouw die logisch zijn maar wel tot polarisatie leiden. Verschillen tussen intensief en extensief. Tussen Noord en Zuid. Tussen biologisch, kringloop en regulier. Om maar wat te noemen. Maar er is wel een gezamenlijke uitdaging om te komen tot een oplossing die duurzaam is voor de boeren en natuur en milieu. Voor mij staat daarbij centraal een goed verdienmodel. Ik ben erg benieuwd wat uit de G1000 gaat komen.”
Oud-politici

Ab Klink

Voormalig minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Hoogleraar zorg, arbeid en politieke sturing, VU

“In het gesprek over de toekomst van de zorg in Nederland verharden standpunten zich zo snel langs allerlei ideologische lijnen. Daardoor is er al snel te weinig oog voor complexiteit, maar ook voor wat echt werkt. Zo zullen ongetwijfeld ook in het gesprek over de toekomst van de landbouw de nuances een cruciale rol spelen. Ook in de landbouw zullen die nuances, zo schat ik in- doorwerken tot op het lokale niveau van de boer en de burger. Het goede gesprek – gevoed door openheid, kritische zin en de behoefte aan nieuwe perspectieven- moet een volwaardige plek krijgen in besluitvorming. Als de BoerBurgerDialoog daaraan bijdraagt, wil ik dat van harte ondersteunen.”

Hans Wijers

Oud-minister van Economische Zaken en oud-minister van Financiën

“In welke richting moet de landbouw zich ontwikkelen? De toekomst van die sector is zowel sociaal-economisch, landschappelijk vanuit als duurzaamheid van strategische betekenis voor de toekomst van ons land. Helaas domineert in het debat hierover de toonhoogte boven de diepgang. Genuanceerde stemmen en meningen worden daardoor onvoldoende gehoord, terwijl deze stemmen vaak zeer bruikbare oplossingen vertegenwoordigen. Bij een open dialoog, zoals de initiatiefnemers van de BoerBurgerDialoog voor ogen hebben, krijgt de diepgang en nuance wel de ruimte en kan er misschien een concrete visie ontstaan waarop door de verschillende belanghebbende partijen kan worden voortgebouwd.”

Job Cohen

Oud-Burgemeester van Amsterdam, Hoogleraar Gemeenterecht en Gemeentekunde Universiteit van Leiden, Oud-fractievoorzitter Partij van de Arbeid

“Het zou heel mooi zijn als het debat over de landbouw voor een deel vervangen kan worden door een dialoog over dat zo lastige onderwerp. Het opzetten van een op de G1000 geïnspireerde BoerBurgerDialoog kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren.”

Pieter Winsemius

Voormalig minister van VROM, Bijzonder hoogleraar Management Duurzame Ontwikkeling, Universiteit van Tilburg

“Als we spannende stappen willen zetten in de landbouwtransitie, zijn nieuwe ideeën nodig, met lef en frisheid. Laat boeren en burgers maar eens zelf de koppen bij elkaar steken, dan komt er vast iets mooiers uit. Daarom steun ik het G1000-initiatief voor een BoerBurgerDialoog”.

Cees Veerman

Voormalig minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit, Bijzonder hoogleraar Agrarische bedrijfseconomie- en sociologie aan de KUB, Bijzonder Hoogleraar Agribusiness Erasmus Universiteit, Voorzitter Natuurmonumenten

“Om de aanpassing van de agrarische sector aan de veranderende maatschappelijke ontwikkelingen vorm te geven op een succesvolle wijze en in een verstandig tempo, hebben boeren en burgers, consumenten en ondernemers elkaar nodig, zonder samenwerking en dialoog geen resultaten maar slechts onnutte strijd en verhardende verwijdering.”

Elbert Dijkgraaf

Voormalig lid Tweede Kamer, Hoogleraar Empirische economie van de publieke sector, Erasmus Universiteit Rotterdam

“Het is goed dat dit initiatief genomen wordt. Er zijn veel verschillen binnen de landbouw die logisch zijn maar wel tot polarisatie leiden. Verschillen tussen intensief en extensief. Tussen Noord en Zuid. Tussen biologisch, kringloop en regulier. Om maar wat te noemen. Maar er is wel een gezamenlijke uitdaging om te komen tot een oplossing die duurzaam is voor de boeren en natuur en milieu. Voor mij staat daarbij centraal een goed verdienmodel. Ik ben erg benieuwd wat uit de G1000 gaat komen.”

Ab Klink

Voormalig minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Hoogleraar zorg, arbeid en politieke sturing, VU

“In het gesprek over de toekomst van de zorg in Nederland verharden standpunten zich zo snel langs allerlei ideologische lijnen. Daardoor is er al snel te weinig oog voor complexiteit, maar ook voor wat echt werkt. Zo zullen ongetwijfeld ook in het gesprek over de toekomst van de landbouw de nuances een cruciale rol spelen. Ook in de landbouw zullen die nuances, zo schat ik in- doorwerken tot op het lokale niveau van de boer en de burger. Het goede gesprek – gevoed door openheid, kritische zin en de behoefte aan nieuwe perspectieven- moet een volwaardige plek krijgen in besluitvorming. Als de BoerBurgerDialoog daaraan bijdraagt, wil ik dat van harte ondersteunen.”

Wetenschappers

Wetenschappers

Frits van der Schans

Senior Adviseur CLM

"Boeren en tuinders hebben zich ontwikkeld tot ondernemers van agrarische bedrijven. Een deel van die ondernemers is sterk gericht op het eigen bedrijf en weinig op hun omgeving. Veel burgers en consumenten hebben weinig kennis van voedselproductie, maar hebben daarover wel een sterke opvatting. Maatschappelijk geörienteerde agrarisch ondernemers en goed geïnformeerde burgers en consumenten kunnen met elkaar overweg. Maar tegelijkertijd wordt het maatschappelijk, publieke en politieke debat door anderen gedomineerd. Hierdoor lijken oplossingen voor diverse vraagstukken verder weg dan ooit. De G1000-landbouw kan helpen om tot die oplossingen te komen en daaraan wil ik graag bijdragen. "
Wetenschappers

Hens Runhaar

Universitair Hoofddocent Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling, Universiteit Utrecht & gasthoogleraar Universiteit Wageningen

"Het is cruciaal om als samenleving breed een toekomstbestendige ontwikkelrichting voor de landbouw te bepalen. Nu is het voor veel boeren onduidelijk wat er van hen wordt verwacht, velen stoppen vanwege een gebrek aan perspectief en de intensivering en schaalvergroting gaan onverminderd voort, met alle nadelige gevolgen voor biodiversiteit, milieu en landschap. Ik vind het belangrijk om de boer(in) als rentmeester van een open, aantrekkelijk en biodivers landschap te behouden. Onze schaarse ruimte is sterk betwist. Maar dan moet de boer(in) wel een perspectief worden geboden, én ruimhartige beloningen voor de maatschappelijke diensten die hij/zij levert naast voedsel!"
WillyVerstraete

Willy Verstraete

Boerenzoon en Biotechnoloog

"Zacht te gaan , en ver te zien ...
Beide bijzonder belangrijk
Voor boer en burger"
Wetenschappers

Marcel Boogers

Bijzonder hoogleeraar Democratie in Transitie, Universiteit Utrecht

“De toekomst van de landbouw gaat iedereen aan. Boeren én burgers. Supermarkten en bestuurders. Natuurorganisaties en politici. Economen en ecologen. Iedereen is het erover eens dat er iets moet gebeuren, maar niemand weet wat. Goed georganiseerde belangen staan tegenover elkaar, een redelijk gesprek lijkt onmogelijk. Een BoerBurgerdialoog, waar deelnemers met verschillende achtergronden met elkaar in dialoog gaan, kan hier een uitkomst bieden. ”
Wetenschappers

Louise Vet

Lid stikstof-commissie Remkes gastonderzoeker bij NIOO-KNAW Hoogleraar Evolutionaire Ecologie, Universiteit van Wageningen

“Wat nu echt nodig is zijn voorbeelden van positieve actie, samenwerking, boeren onderling en met burgers. Laat een sterk tegengeluid horen bij al deze polarisatie!”
Wetenschappers

Herman Lelieveldt

Jean Monnet Chair Food Governance aan University College Roosevelt, Middelburgen auteur van “De Voedselparadox. Wat ons streven naar beter eten dwarsboomt.”

“In het debat over de toekomst van de landbouw horen we de stem van losse boeren en burgers veel te weinig, en die van bedrijven en belangengroepen veel te veel. Deze dialoog zorgt er voor dat boeren en burgers elkaar beter gaan verstaan en plannen gaan formuleren die door de samenleving gedragen worden.”
Wetenschappers

Jeroen Candel

Universitair docent Bestuurskunde, Wageningen University & Research, Initiatiefnemer van Manifest tot herleving van het landbouwdebat

“Om een inclusieve transitie van de landbouw te realiseren, zijn nieuwe vormen van kennisdeling en besluitvorming nodig. De BoerBurgerDialoog heeft een enorm potentieel om huidige patstellingen te doorbreken en democratische innovatie tot stand te brengen. Daarom steun ik dit initiatief van harte.”
Wetenschappers

Geerten Boogaard

Hoogleraar Decentrale Overheden - Thorbeckeleerstoel - Universiteit Leiden. Lid van het Oversight Committee G1000Landbouw

“Een gezonde democratie kan niet zonder voldoende veilige ruimte voor een constructieve dialoog. En dat geldt nu zeker ook voor het landbeleid!”
Wetenschappers

Barbara Baarsma

Kroonlid Sociaal-Economische Raad, Oud-vice-voorzitter van de Raad voor Openbaar Bestuur, Hoogleraar Bestuurskunde Wageningen University & Research

“Een goed gesprek verbetert de relatie tussen burger en boer – fijn, want juist in deze tijden van grote landbouwtransitie is het belangrijk dat boeren en burgers niet vol onbegrip of zelfs boosheid tegenover elkaar op het Malieveld komen te staan. Een goed gesprek vergroot ook het voedselbewustzijn van burgers – essentieel, want  goed geïnformeerde consumenten kunnen met hun keuze in de supermarkt of buurtwinkel de door ons allemaal gewenste verduurzaming in de landbouw versnellen.”
Wetenschappers

Herman Wijffels

Emeritus hoogleraar Duurzaamheid en Maatschappelijke Verandering Universiteit Utrecht

“Boeren en burgers hebben een gedeeld belang bij een op gezondheid gericht landbouw- en voedselsysteem. Laten ze het dan ook in onderlinge dialoog vorm geven!”
Wetenschappers

Katrien Termeer

Kroonlid Sociaal-Economische Raad, Oud-vice-voorzitter van de Raad voor Openbaar Bestuur, Hoogleraar Bestuurskunde Wageningen University & Research

“Het huidige debat tussen boer en burger is vooral gericht op tegenover elkaar staande meningen en wordt gedomineerd door een beperkt aantal geluiden. Deze BoerBurgerDialoog is noodzakelijk om echt te luisteren naar zowel zorgen als ambities en om nieuwe verbindingen te creëren. Als bestuurskundige vind ik het ook een super interessant experiment!”
Wetenschappers

Ron Methorst

Lector Omgevingsinclusief Ondernemen, Aeres Hogeschool Dronten

“Een veerkrachtige landbouw met meerwaarde voor boer en burger vraagt om gezamenlijk zoeken en vinden van perspectief. Daarom is de BoerBurgerDialoog belangrijk.”
Wetenschappers

Krijn Poppe

Landbouweconoom, Raadslid Raad van Leefomgeving en Infrastructuur

“Prima initiatief: geen staatscommissie van de overheid maar een G1000 uit de onderheid over de complexe opgave van de toekomstige inrichting van ons platteland.”
Wetenschappers

Imke de Boer

Hoogleraar Dierlijke Productiesystemen

“De weg naar een duurzaam voedselsysteem zullen we samen moeten bewandelen. Een goede dialoog tussen boeren, burgers en buitenlui is een essentieel onderdeel van deze wandeling.”
Wetenschappers

Noelle Aarts

Hoogleraar Socio-Ecological Interactions – Director Institute for Science in Society, Radboud Universiteit Nijmegen, Directeur van het 'Centrum voor Dialoog’

“De BoerBurgerDialoog is van groot belang. In een ware dialoog gaat het immers niet om winnen, maar om het onderzoeken van aannames, normen, angsten en andere gevoelens die ten grondslag liggen aan meningsverschillen. Op die manier komen vanzelf gedeelde waarden naar boven die een gemeenschappelijke basis vormen voor een volgende stap.”
FrederikePraasterink

Frederike Praasterink

Professor Future Food Systems, HAS Hogeschool

“Een BoerBurgerDialoog; mooie vorm om vanuit alle verschillende belangen en perspectieven op de toekomst, actief te zoeken naar wat ons bindt. Om van daaruit gezamenlijk nieuwe ideeën en activiteiten te ontwikkelen die de transitie naar een duurzaam voedselsysteem versnellen.”
Wetenschappers

René Kwant

Bestuur, beleid en strategie bij Universiteit Utrecht, Faculteit Betawetenschappen

“Hoe realiseren wij een gezonde en duurzame voedsel- en leefomgeving voor onze kinderen? De maatschappelijke opgaven zijn enorm en de ecologische grenzen zijn bereikt. Een dialoog met boeren, burgers, consumenten en ondernemers is noodzakelijk om te komen tot gezamenlijke oplossingen voor een ‘healthy planet diet!’. Als Nederland dat niet kan, wie kan dat dan wel?
BoerBurgerDialoog is een mooi initiatief om de barrières te beslechten en een weg te vinden naar een duurzame transitie van het voedselsysteem.”
Wetenschappers

André Nijhof

Hoogleraar Duurzaam Ondernemen en Sturing, Nyenrode Business Universiteit

“Juist in tijden van polarisatie is het belangrijk om terug te gaan naar het wegen en verbreden van de argumenten. Dat is wat de BoerBurgerDialoog doet!”

Frits van der Schans

Senior Adviseur CLM

"Boeren en tuinders hebben zich ontwikkeld tot ondernemers van agrarische bedrijven. Een deel van die ondernemers is sterk gericht op het eigen bedrijf en weinig op hun omgeving. Veel burgers en consumenten hebben weinig kennis van voedselproductie, maar hebben daarover wel een sterke opvatting. Maatschappelijk geörienteerde agrarisch ondernemers en goed geïnformeerde burgers en consumenten kunnen met elkaar overweg. Maar tegelijkertijd wordt het maatschappelijk, publieke en politieke debat door anderen gedomineerd. Hierdoor lijken oplossingen voor diverse vraagstukken verder weg dan ooit. De G1000-landbouw kan helpen om tot die oplossingen te komen en daaraan wil ik graag bijdragen. "

Hens Runhaar

Universitair Hoofddocent Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling, Universiteit Utrecht & gasthoogleraar Universiteit Wageningen

"Het is cruciaal om als samenleving breed een toekomstbestendige ontwikkelrichting voor de landbouw te bepalen. Nu is het voor veel boeren onduidelijk wat er van hen wordt verwacht, velen stoppen vanwege een gebrek aan perspectief en de intensivering en schaalvergroting gaan onverminderd voort, met alle nadelige gevolgen voor biodiversiteit, milieu en landschap. Ik vind het belangrijk om de boer(in) als rentmeester van een open, aantrekkelijk en biodivers landschap te behouden. Onze schaarse ruimte is sterk betwist. Maar dan moet de boer(in) wel een perspectief worden geboden, én ruimhartige beloningen voor de maatschappelijke diensten die hij/zij levert naast voedsel!"

Willy Verstraete

Boerenzoon en Biotechnoloog

"Zacht te gaan , en ver te zien ... Beide bijzonder belangrijk Voor boer en burger"

Marcel Boogers

Bijzonder hoogleeraar Democratie in Transitie, Universiteit Utrecht

“De toekomst van de landbouw gaat iedereen aan. Boeren én burgers. Supermarkten en bestuurders. Natuurorganisaties en politici. Economen en ecologen. Iedereen is het erover eens dat er iets moet gebeuren, maar niemand weet wat. Goed georganiseerde belangen staan tegenover elkaar, een redelijk gesprek lijkt onmogelijk. Een BoerBurgerdialoog, waar deelnemers met verschillende achtergronden met elkaar in dialoog gaan, kan hier een uitkomst bieden. ”

Louise Vet

Lid stikstof-commissie Remkes gastonderzoeker bij NIOO-KNAW Hoogleraar Evolutionaire Ecologie, Universiteit van Wageningen

“Wat nu echt nodig is zijn voorbeelden van positieve actie, samenwerking, boeren onderling en met burgers. Laat een sterk tegengeluid horen bij al deze polarisatie!”

Herman Lelieveldt

Jean Monnet Chair Food Governance aan University College Roosevelt, Middelburgen auteur van “De Voedselparadox. Wat ons streven naar beter eten dwarsboomt.”

“In het debat over de toekomst van de landbouw horen we de stem van losse boeren en burgers veel te weinig, en die van bedrijven en belangengroepen veel te veel. Deze dialoog zorgt er voor dat boeren en burgers elkaar beter gaan verstaan en plannen gaan formuleren die door de samenleving gedragen worden.”

Jeroen Candel

Universitair docent Bestuurskunde, Wageningen University & Research, Initiatiefnemer van Manifest tot herleving van het landbouwdebat

“Om een inclusieve transitie van de landbouw te realiseren, zijn nieuwe vormen van kennisdeling en besluitvorming nodig. De BoerBurgerDialoog heeft een enorm potentieel om huidige patstellingen te doorbreken en democratische innovatie tot stand te brengen. Daarom steun ik dit initiatief van harte.”

Geerten Boogaard

Hoogleraar Decentrale Overheden - Thorbeckeleerstoel - Universiteit Leiden. Lid van het Oversight Committee G1000Landbouw

“Een gezonde democratie kan niet zonder voldoende veilige ruimte voor een constructieve dialoog. En dat geldt nu zeker ook voor het landbeleid!”“Een gezonde democratie kan niet zonder voldoende veilige ruimte voor een constructieve dialoog. En dat geldt nu zeker ook voor het landbeleid!”

Barbara Baarsma

Kroonlid Sociaal-Economische Raad, Oud-vice-voorzitter van de Raad voor Openbaar Bestuur, Hoogleraar Bestuurskunde Wageningen University & Research

“Een goed gesprek verbetert de relatie tussen burger en boer – fijn, want juist in deze tijden van grote landbouwtransitie is het belangrijk dat boeren en burgers niet vol onbegrip of zelfs boosheid tegenover elkaar op het Malieveld komen te staan. Een goed gesprek vergroot ook het voedselbewustzijn van burgers – essentieel, want  goed geïnformeerde consumenten kunnen met hun keuze in de supermarkt of buurtwinkel de door ons allemaal gewenste verduurzaming in de landbouw versnellen.”

Herman Wijffels

Emeritus hoogleraar Duurzaamheid en Maatschappelijke Verandering Universiteit Utrecht

“Boeren en burgers hebben een gedeeld belang bij een op gezondheid gericht landbouw- en voedselsysteem. Laten ze het dan ook in onderlinge dialoog vorm geven!”

Katrien Termeer

Kroonlid Sociaal-Economische Raad, Oud-vice-voorzitter van de Raad voor Openbaar Bestuur, Hoogleraar Bestuurskunde Wageningen University & Research

“Het huidige debat tussen boer en burger is vooral gericht op tegenover elkaar staande meningen en wordt gedomineerd door een beperkt aantal geluiden. Deze BoerBurgerDialoog is noodzakelijk om echt te luisteren naar zowel zorgen als ambities en om nieuwe verbindingen te creëren. Als bestuurskundige vind ik het ook een super interessant experiment!”

Ron Methorst

Lector Omgevingsinclusief Ondernemen, Aeres Hogeschool Dronten

“Een veerkrachtige landbouw met meerwaarde voor boer en burger vraagt om gezamenlijk zoeken en vinden van perspectief. Daarom is de BoerBurgerDialoog belangrijk.”

Krijn Poppe

Landbouweconoom, Raadslid Raad van Leefomgeving en Infrastructuur

“Prima initiatief: geen staatscommissie van de overheid maar een G1000 uit de onderheid over de complexe opgave van de toekomstige inrichting van ons platteland.”

Imke de Boer

Hoogleraar Dierlijke Productiesystemen

“De weg naar een duurzaam voedselsysteem zullen we samen moeten bewandelen. Een goede dialoog tussen boeren, burgers en buitenlui is een essentieel onderdeel van deze wandeling.”

Noelle Aarts

Hoogleraar Socio-Ecological Interactions – Director Institute for Science in Society, Radboud Universiteit Nijmegen, Directeur van het 'Centrum voor Dialoog’

“De BoerBurgerDialoog is van groot belang. In een ware dialoog gaat het immers niet om winnen, maar om het onderzoeken van aannames, normen, angsten en andere gevoelens die ten grondslag liggen aan meningsverschillen. Op die manier komen vanzelf gedeelde waarden naar boven die een gemeenschappelijke basis vormen voor een volgende stap.”

Frederike Praasterink

Professor Future Food Systems, HAS Hogeschool

“Een BoerBurgerDialoog; mooie vorm om vanuit alle verschillende belangen en perspectieven op de toekomst, actief te zoeken naar wat ons bindt. Om van daaruit gezamenlijk nieuwe ideeën en activiteiten te ontwikkelen die de transitie naar een duurzaam voedselsysteem versnellen.”

René Kwant

Bestuur, beleid en strategie bij Universiteit Utrecht, Faculteit Betawetenschappen

“Hoe realiseren wij een gezonde en duurzame voedsel- en leefomgeving voor onze kinderen? De maatschappelijke opgaven zijn enorm en de ecologische grenzen zijn bereikt. Een dialoog met boeren, burgers, consumenten en ondernemers is noodzakelijk om te komen tot gezamenlijke oplossingen voor een ‘healthy planet diet!’. Als Nederland dat niet kan, wie kan dat dan wel? BoerBurgerDialoog is een mooi initiatief om de barrières te beslechten en een weg te vinden naar een duurzame transitie van het voedselsysteem.”

André Nijhof

Hoogleraar Duurzaam Ondernemen en Sturing, Nyenrode Business Universiteit

“Juist in tijden van polarisatie is het belangrijk om terug te gaan naar het wegen en verbreden van de argumenten. Dat is wat de G1000Landbouw doet!”

Burgers

Burgers

Matthijs Bierman

Stichting ERF; Landgoed de Boom; Landgoed Anderstein; Kon.Maatschap de Wilhelminapolder

Alleen in dialoog komen we verder, want eerst moeten wij elkaar willen begrijpen, als burger, boer of grondeigenaar.
Burgers

Lidwien Vos de Wael

Wijngaard El Placer/Ambassadeur EPALE

Ik steun de G1000Landbouw omdat er dringend een einde moet komen aan de patstelling rond het landbouwbeleid en de groeiende polarisatie rond dit thema.
Burgers

Paula F. Rijkens

Breda Circulair

Ik geloof in een duurzaam en circulair voedselsysteem. Dit kunnen we niet als individu realiseren, daarvoor is samenwerking nodig en dat begint met respect voor elkaars mening om te zien waar de gezamenlijke doelen liggen. Zo kunnen we zien wat bindt en van daaruit starten. Samen is de enige manier om verder te komen.
Burgers

Maarten Peels

Het G1000 burgerberaad gebruikt cutting edge methoden voor politieke besluitvorming, en is door de brede, open dialoog veraf het meest veelbelovend voor het aanpakken van sommige grote maatschappelijke problemen.
Burgers

Evie Schurman

By Evie

We leven met elkaar in overvloed, als we leren goed en zorgvuldig met onze grondstoffen om te gaan. We hebben veel mooie en slimme mensen in ons land. Door open te staan voor elkaar en samen de dialoog aan te gaan komen we tot nieuwe inzichten die ons verder gaan helpen om toekomstbestendige regio’s te ontwikkelen. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij.
Burgers

Jeroen Naaijkens

Stichting Landschap Het Groene Woud

"Ik steun de G1000landbouw. We moeten de harde werkelijkheid onder ogen durven zien en onze verantwoordelijkheid nemen!"
Burgers

Peter Paap

Zelfstandig adviseur, Senior Agroforestry Advisor

"De Nederlandse landbouw is meer dan agrarische productie: het is landschapsonderhoud, in standhouding agroecologische diversiteit, verschaffen van refugios, corridors en stepping stones voor fauna migratie, bescherming tegen wind en watererosie, etc. Mits ontwikkeld op ecologische principes. Daar is plaats voor landbouwproductie, maar niet voor bioindustrie. Als burger meedenken over deze ontwikkeling is een uitdaging."
Burgers

Geert van der Veer

Herenboeren Nederland

"Ik steun de G1000 landbouw omdat er andere verandermechanismen nodig zijn om de uitdagingen waarvoor we staan te tackelen. Bij Herenboeren ervaren we wat burgers samen kunnen bereiken. Ik geloof oprecht dat de kracht en energie van ons allemaal dat verandermechanisme kan zijn."
Burgers

Jan Jacobs

Bernhezer Buitenwacht

"Ik steun de G1000Landbouw omdat dit een effectieve manier is het echte gesprek aan te gaan over de te nemen lastige beslissingen, zowel voor de boer als de burger als de politiek. Voedsel1000 heeft als voorbeeld echt iets gerealiseerd in Noord-Brabant."
Burgers

Bram van Helvoirt

Docent-onderzoeker duurzame voedselsystemen aan HAS Hogeschool

"Landbouw, natuur, voedsel en gezondheid zijn nauw met elkaar verbonden.
Het is hoog tijd om deze belangrijke pijlers van welzijn weer onderdeel te maken van het publieke domein.
Een BoerBurgerDialoog geeft hier op collectieve wijze vorm en richting aan."
Burgers

Arno Hazekamp

Student Warmonderhof

"Ik ga op mijn 45e aan een nieuwe opleiding beginnen. Daarbij school ik me om van laboratoriumonderzoeker gespecialiseerd in nieuwe medicijnen uit planten, naar een ondersteuner van een nieuw en duurzamer voedselsysteem. Hoe meer dialoog, hoe meer ik leer wat er speelt en hoe ik bij kan dragen"
Burgers

Martine Klaassen Bos

Plv. griffier/raadsadviseur

"Ik steun G1000 landbouw omdat het in ieders belang is om tot gedragen oplossingen voor een duurzame, agrarische toekomst te komen. Burgerdialogen zijn de ontbrekende schakel in, en de juiste aanvulling op de bestaande democratische processen. Politici worden hierdoor geholpen met een onafhankelijke, langetermijnvisie voor het algemeen belang."
Burgers

Ronald van der Stroom

Omgevingsmanager Zuidwestelijke Delta

"G1000landbouw is een groeiende community die werkt aan een vitale en toekomstbestendige voedselketen. Ik zie het als een uitdaging om een gezonde- en bio diverse leefomgeving hierin onderdeel te laten zijn."
Burgers

Joost de Jong

o.a. adviseur Transitiecoalitie Voedsel, Bestuurslid vereniging Markdal

"Maatschappelijke initiatieven kunnen een brug slaan tussen de systeemwereld en de leefwereld (vrij naar Habermas). Oftewel Maatschappelijke initiatieven zijn onmisbaar te midden van enerzijds de markt en anderzijds de overheid."
Burgers

Leo Bil

Voorzitter Stichting Bloeiend Boerenland

"De burger en boer hebben gezamenlijk een belang bij een goed functionerende landbouw. Een landbouw die met respect voor natuur opereert, waarbij de focus ligt op het produceren van gezond voedsel met minimale input. Willen we een transitie van de landbouw bereiken dan zullen we dat samen moeten doen. Want het landschap is van iedereen maar het land is van de boeren."
Burgers

Bart Budding

Zelfstandige

"In mijn werk aan grote transities in het landelijk gebied kom ik vaak in situaties waar mensen tegenover elkaar staan. Over en weer is sprake van (voor)oordelen over de ander en weerstand om samen te werken. Er is vaak geen tijd om echt naar elkaar te luisteren. Ik wil daar iets in betekenen - door bij te dragen aan meer begrip en kennis van elkaar. Door elkaars situatie en verhaal beter te begrijpen verkleint de afstand. Dat helpt om van elkaar te leren en samen te zoeken naar oplossingen. Een burgerberaad kan de gestructureerde vorm zijn waarin dit een grotere kans van slagen heeft."
Burgers

Lieneke van de Griendt

Huisarts

“Er is een overeenkomst tussen het bodemleven en het leven in onze darmen (het microbioom). Onze gezondheid wordt beïnvloed door beide én ze hebben een relatie met elkaar. Ik vind het belangrijk dat artsen én boeren zich hiervan bewust zijn. Het lijkt me zinvol als we met elkaar in contact komen.”
Burgers

Simon Schilt

Mede-initiatiefnemer Onze Markt

"Ik steun de G1000 landbouw, omdat ik geloof in burgerparticipatie. Het wordt tijd om mensen te betrekken bij de grote voedselopgaven. Want mensen gedragen zich zoals je ze behandelt. Als je mensen vertrouwen en beslissingsmacht geeft, worden het verantwoordelijke volwassenen. We hebben elke verantwoordelijke volwassene hard nodig!"
Burgers

Harm Evert Waalkens

"Als betrokken burger ben ik trots op mijn directe omgeving en in mijn geval het unieke polderlandschap van het Oldambt. De eindeloze horizon, de oorverdovende stilte en de volmaakte duisternis en de kleurenpracht van de natuur is onderdeel van mijn identiteit. Het G1000 initiatief is een versterking van de onuitgesproken gevoelens van burgers en dus waardevol in deze bijzondere tijd van verwarring."
Burgers

Pieter Hoenderken

Algemeen directeur Impact IoT Solutions

"Ik steun de de G1000 Landbouw omdat ik graag door het meewerken aan innovaties de sector wil versterken."
Burgers

Danielle de Nie

Directeur stichting Wij.Land

"Ik steun de G1000 Landbouw omdat ik heb gemerkt dat er veel afstand gevoeld wordt tussen boeren en burgers. Door de dialoog te voeren en elkaar als mens te leren 'verstaan' kunnen we samen naar oplossingen werken. Ik houd van de verbinding en geloof in de kracht van vernieuwing. We staan voor enorme uitdagingen op gebied van klimaat, biodiversiteit, stikstof en landbouw en voedseltransitie. Ik hoop dat deze G1000 kan bijdragen aan gezamenlijke oplossingsrichtingen."
Burgers

Carel de Vries

Zelfstandig projectmanager en ontwikkelara van 'Het Markemodel'

“In het huidige democratische model wordt de betrokkenheid, kennis, creativiteit en ondernemerskracht van burgers veel te weinig benut in de besluitvorming. Het referendum is daarvoor geen oplossing. Het model van loting wellicht wel. Laten we dat (oeroude)model oppakken en doorontwikkelen, en de betekenis ervan voor onze huidige netwerksamenleving gaan verkennen en onderzoeken in de praktijk. G1000 doet dat. Daarom steun ik deze beweging."
Burgers

Annemieke Bijker

Adviseur bij EMMA

"G1000 Landbouw steun ik als betrokken burger en pleitbezorger van inclusieve besluitvorming. Ons huidige systeem kent altijd verliezers. Laten we daarom een nieuwe bouwen, waarin zowel mensen (boeren en burgers) als dieren, winnen."
Burgers

Arie van den Brand

Senior green consultant

"Het is een prachtig en noodzakelijk initiatief, het geeft een goed beeld aan een fundamentele transitie van agri & food. De G1000Landbouw sluit goed aan bij het doel van slowfood: good, clean and fair for all!"
Burgers

Johan Brandsema

Beeldend kunstenaar en initiatiefnemer bij Burgersturing.nl

"Ik steun de G1000 landbouw omdat er een doorbraak moet komen in het stagnerende debat over de landbouw in relatie tot biodiversiteit en klimaatcrisis. Wie kan beter aan zet zijn dan de burgers en boeren samen in een deliberatief proces!"
Burgers

Erik Perdijk

Oud-beleidsmedwerker bij LNV en oud AB-lid bij De Dommel

"De landbouw is een "atomaire economische sector". Veel kleine spelers zonder marktmacht. De boer zit gevangen in een model van fantoomgroei: de economie groeit, maar de boer profiteert niet. Het Nederlandse landbouwsysteem draait voor meer dan de helft op de productie van landbouwgrond elders, zorgt voor grote maatschappelijke kosten en is een ratrace voor de boeren. Duurzame, inclusieve landbouw vergt aanpassing van het hele agro-industriële complex, met betere prijzen en een belangrijke rol voor de banken en de retailers met hun marktmacht."
Burgers

Lybrich Kramer

Voedingskundige, lactatiekundige, docent voeding en erfgenaam van boeren en bakkers

"Leven, leren en luisteren doen we liefst samen. Van alle kanten horen en voelen wij mensen dat wij onze omgang met de rest van de wereld moeten veranderen. G1000Landbouw biedt kansen om te luisteren naar elkaar, te leren van elkaar en te komen tot een manier van produceren en consumeren waar de wereld wel bij vaart. Nu en in de toekomst. Laat ik dus de koe bij de horens vatten en mee zoeken naar een oplossing voor de bloemen en de bijen en dus voor ons allemaal."
Burgers

Bert ter Horst

Secretaris Twentse Noabers Coöperatie u.a.

"De keten tussen boer en bord bevat perverse bestanddelen. Dat gaat ten koste van ondermeer de biodiversiteit,  natuur / landschap en gezondheid van mens en dier. Het is een zeer urgente, grote uitdaging voor alle deelnemers aan de keten om de perverse bestanddelen uit die keten te halen. Een goed verdienmodel voor de boeren moet daarbij vertrekpunt zijn. De G1000 is een perfect middel om de dialoog over de voedselketen te starten."
Burgers

Ynske van Zundert

Consultant Food Transition & Sustainable Agriculture bij Schuttelaar & Partners

"Ik steun de G1000Landbouw omdat verdere polarisatie niet het antwoord is. Veel beter is om vooruit te kijken en samen te werken aan toekomstgerichte, duurzame landbouw."
Burgers

Frits Bakker

"Ik steun dit initiatief (G1000landbouw), omdat ik denk dat ik een kleine bijdrage kan leveren met het meedenken en doen aan de enorme transitie waar de landbouw voor staat, te helpen bij het voorkomen van al te grote ongelukken."
Burgers

Olette Bollen

Aanjager en verbinder voor samenwerkingen netwerken en leiderschap bij Connect4Value

Burgers

Jelleke de Nooy van Tol

Vroedvrouw van De Nieuwe Tijd, Coordinator van de TransitieMotor en mede oprichter WEAll-hub NL

“We zitten midden in een transitie, een structurele verandering. We zijn op weg naar een andere vorm van samenleven en samenwerken, waarin we sturen op wellbeing in plaats van op winst en BNP. Er zijn al heel veel natuurinclusief en integraal werkende boeren, boerinnen en boer-burger initiatieven. Die mogen zichtbaarder worden. EN die beweging verdient structurele steun bij het institutionaliseren van wat vooralsnog door de overheid gezien werd als 'niches'. Er mag met spoed een nieuwe bedding gecreëerd worden van faciliterende regelgeving, belastingmechanismen en andere vormen van grondeigendom. Zo, dat we in Nederland in 2030 een rechtvaardige samenleving op een gezonde planeet hebben."
WillemijnSchipper

Willemijn Schipper

Burger, Boerin van 1 koe, Dwarsdenker, Agrarisch Adviseur.

"Ik steun de G1000 Landbouw omdat ik het belangrijk vind dat mensen met minder op de voorgrond aanwezige stemmen ook gehoord worden en hun stem ook voldoende meeweegt in de besluitvorming. Mijn ervaring is dat het moreel kompas nog te vaak overstemd wordt door het financiële/commerciële kompas, waardoor de balans in een systeem zoek raakt. Ik zou graag via de G1000 Landbouw een bijdrage willen leveren om deze balans te herstellen. Ik geloof er in dat een moreel houdbaar en financieel eerlijk landbouwsysteem, waar plek is voor meer diversiteit (in denken en doen) en vrijheid in ondernemen, uiteindelijk zal leiden tot een betere verbinding tussen boer en burger en meer (arbeids)vreugde voor mens en dier."
WouterVDWeijden

Wouter van der Weijden

Directeur Stichting Centrum voor Landbouw en Milieu

"Ik steun de G1000 omdat het Centrum voor Landbouw en Milieu ooit is opgericht om bruggen te bouwen tussen boeren en milieu. Dat is nu nodig op een grotere schaal, maar dat lukt niet via de gangbare kanalen. Boeren en burgers moeten zelf met elkaar in gesprek."
AnneliesHolthaus

Annelies Holthaus

FoodVia BV

"Ik steun de G1000 Landbouw, omdat ik het belangrijk vind dat er vanuit verschillende hoeken wordt meegedacht. Het huidige systeem is niet volhoudbaar, een duurzaam systeem is voor iedereen van levensbelang. Wat zou het mooi zijn, als we juist in Nederland, met al onze kennis, techniek en expertise, het eerste land zijn waar we een voedselsysteem ontwikkelen dat klaar is voor de toekomst. Wat niet inteert op de aarde, maar haar juist verbetert. Waar de hele wereld van kan leren. Wat zal de burger weer trots zijn op de boer en de boer weer op zijn werk! Ik geloof dat het kan. Als er een heldere visie is, een perspectief voor de boeren en partijen bereid zijn gezamenlijk aan hetzelfde doel te werken. Wat als we landbouw, natuur, klimaat, welzijn, voeding en zorg integraal gaan bekijken?"
SjaakVSchie

Sjaak van Schie

Voorzitter Agrarische Natuurvereniging Drimmelen & Moerdijk / Vicevoorzitter Collectief West Brabant

Burgers

Toon van Helmond

Burger

“Als boerenzoon én bezorgde burger ondersteun ik het idee van dialoog van harte! Waarschijnlijk is er meer wat ons bindt dan wat ons scheidt en dat moet tot iets kunnen leiden.“
Burgers

Jan Taks

Innovatiemanager Glastuinbouw

“In Nederland gaan we de verschillen van inzicht voor het fundamenteel aanpakken van de problematiek van het landbouw- en voedselsysteem, zo niet overwinnen.
Ik wil graag betrokken zijn bij een initiatief, dat een nieuwe werkwijze voorstaat: de BoerBurgerDialoog.”
Burgers

Dennis de Gruijter

Doen Door Denken

“Ik steun de BoerBurgerdialoog omdat een dialoog een uitstekende manier is om een gemeenschappelijke grond te vinden. Verdeeldheid levert misschien goede televisie op maar geen constructief beleid.”
Burgers

Jouwert van Geene

Droomdoener

“Een BoerBurgerDialoog met G1000 kan ervoor zorgen dat we samen verder komen op het ingewikkelde onderwerp van de toekomst van de landbouw. Dit is hard nodig.”
Burgers

Ruud Pothoven

Initiatiefnemer Mobiele slachterij varkens

“Doordat boeren en burgers van elkaar vaak niet meer weten waarom ze zeggen wat ze zeggen en doen wat ze doen, is de afgelopen jaren het onbegrip over en weer gegroeid. Door zonder oordelen vooraf als personen met elkaar te praten ontstaat weer wederzijds begrip. Pas dan kan ook constructief over problemen en oplossingen worden gedacht.”
Burgers

Peter Reiters

Ondernemerscoach & Mediator

“ ‘Zeg me wat U eet en ik zeg U wie U bent.’
De keuze van wat we eten bepaalt onze eigen gezondheid en de wereld om ons heen. Het bepaalt hoe ons landschap er uitziet, hoe onze natuur en ons klimaat er aan toe zijn. Wij burgers staan als eersten aan het roer en dan pas de boer. Alleen samen kunnen we het beter doen: Hoog tijd dus voor goede gesprekken!”
Burgers

Aniëla Sirks

BoerenNatuur Collectief Midden Groningen

“Enthousiasmeren, verbinden & meenemen, daar waar het gaat over natuur, landbouw en landschap.”
Burgers

Peter Haring

Food Transition Manager

“We zullen in Nederland tot een oplossing moeten komen waarbij we evenwicht vinden tussen de natuur en de productie van voeding.
Dat evenwicht is nu niet in balans. Dat evenwicht vinden zal niet lukken door de partijen tegenover elkaar te laten staan. Ik denk dat de methode van G1000 daar een goede oplossing voor kan bieden.”
Burgers

Henk Gerbers

Strategisch adviseur ketenontwikkeling Agrofood bij Provincie Noord-Brabant

“Boeren, burgers en hun ketenpartners moeten weer meer samen met elkaar om de keukentafel. Mijn ervaringen met de Bio1000 in de biologische sector en mijn ervaringen met de Voedsel1000 in Brabant geven mij de overtuiging dat deze Boer-Burger-Dialoog ons oplossingen voor de uitdagingen van morgen gaan brengen.”
Burgers

Ton Cornelissen

Burger

“Ik ben trots op de boer en begrijp heel goed dat individuele boeren zich de laatste jaren meer en meer in een hoek voelen gedrukt, gevangen tussen markt en maatschappij. Ik maak me tegelijkertijd ook steeds meer zorgen over de zich alsmaar verhardende standpunten waarachter belangengroepen en instituties zich verschansen. Hoog tijd voor een goed gesprek tussen die mensen waar het echt om gaat in deze landbouwtransitie: de boer en de burger!”
Burgers

Hans-Peter Westerbeek

Project- en programmamanager Land en Water bij P2

“Ik zou graag zien dat we wegkomen bij de polarisatie en dat alle spelers in het systeem, en zeker ook de burgers, op een opbouwende manier met elkaar in gesprek gaan over zaken als een eerlijke beloning voor de boeren, en het bieden van toekomst aan natuur en landschap!”
Burgers

Gerard van der Schee

GoedBoos-coach

“Vanuit mijn werk als GoedBoos-coach en achtergrond als Wagenings ingenieur weet ik hoe goed een dialoog kan werken om irritaties vruchtbaar om te zetten tot gezamenlijke doelen en plannen. Eerlijk zijn over ieders wensen en belangen is daarbij nodig om elkaar te vertrouwen bij het zoeken naar duurzame oplossingen. Gemakkelijke oplossingen zijn er niet, tenzij je de macht grijpt.”
Burgers

Bavo van den Idsert

Directeur bij Id’s oke, Oud-directeur van Bionext

“Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Daarom is actieve burgerdeelname in de beleidskeuzen voor landbouw en voeding essentieel. Daarbij hoort de garantie van de politiek, de voedingsbedrijven en de boeren dat de keuzen van de burger ook opgevolgd worden. Dat is democratie. Gebeurt dat niet, dan is het een fopspeen en druipt iedereen moedeloos of boos af. Burger laat je stem horen.”
Burgers

Ellen Maassen

Burger

“Ik begon dit initiatief omdat ik me aan de ene kan zorgen maakt over het klimaat, maar aan de andere kant de woede van de boeren wel begrijp. De landbouw zit klem tussen een competitief systeem dat boeren dwingt tot schaalvergroting aan de ene kant, en een eindige aarde aan de andere kant.
De protesten in September 2019 maakten duidelijk dat er een oplossing moet komen waar zowel boeren als burgers achter staan. Een uitgelezen moment om een échte dialoog te organiseren, waar de boeren en burgers zelf de kans krijgen om de plannen voor de toekomst vorm te geven.”

Matthijs Bierman

Stichting ERF; Landgoed de Boom; Landgoed Anderstein; Kon.Maatschap de Wilhelminapolder

Alleen in dialoog komen we verder, want eerst moeten wij elkaar willen begrijpen, als burger, boer of grondeigenaar.

Lidwien Vos de Wael

Wijngaard El Placer/Ambassadeur EPALE

Ik steun de G1000Landbouw omdat er dringend een einde moet komen aan de patstelling rond het landbouwbeleid en de groeiende polarisatie rond dit thema.

Paula F. Rijkens

Breda Circulair

Ik geloof in een duurzaam en circulair voedselsysteem. Dit kunnen we niet als individu realiseren, daarvoor is samenwerking nodig en dat begint met respect voor elkaars mening om te zien waar de gezamenlijke doelen liggen. Zo kunnen we zien wat bindt en van daaruit starten. Samen is de enige manier om verder te komen.

Maarten Peels

Het G1000 burgerberaad gebruikt cutting edge methoden voor politieke besluitvorming, en is door de brede, open dialoog veraf het meest veelbelovend voor het aanpakken van sommige grote maatschappelijke problemen.

Evie Schurman

By Evie

We leven met elkaar in overvloed, als we leren goed en zorgvuldig met onze grondstoffen om te gaan. We hebben veel mooie en slimme mensen in ons land. Door open te staan voor elkaar en samen de dialoog aan te gaan komen we tot nieuwe inzichten die ons verder gaan helpen om toekomstbestendige regio’s te ontwikkelen. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij.

Jeroen Naaijkens

Stichting Landschap Het Groene Woud

"Ik steun de G1000landbouw. We moeten de harde werkelijkheid onder ogen durven zien en onze verantwoordelijkheid nemen!"

Peter Paap

Zelfstandig adviseur, Senior Agroforestry Advisor

"De Nederlandse landbouw is meer dan agrarische productie: het is landschapsonderhoud, in standhouding agroecologische diversiteit, verschaffen van refugios, corridors en stepping stones voor fauna migratie, bescherming tegen wind en watererosie, etc. Mits ontwikkeld op ecologische principes. Daar is plaats voor landbouwproductie, maar niet voor bioindustrie. Als burger meedenken over deze ontwikkeling is een uitdaging."

Geert van der Veer

Herenboeren Nederland

"Ik steun de G1000 landbouw omdat er andere verandermechanismen nodig zijn om de uitdagingen waarvoor we staan te tackelen. Bij Herenboeren ervaren we wat burgers samen kunnen bereiken.  Ik geloof oprecht dat de kracht en energie van ons allemaal dat verandermechanisme kan zijn."

Jan Jacobs

Bernhezer Buitenwacht

"Ik steun de G1000Landbouw omdat dit een effectieve manier is het echte gesprek aan te gaan over de te nemen lastige beslissingen, zowel voor de boer als de burger als de politiek. Voedsel1000 heeft als voorbeeld echt iets gerealiseerd in Noord-Brabant."

Bram van Helvoirt

Docent-onderzoeker duurzame voedselsystemen aan HAS Hogeschool

"Landbouw, natuur, voedsel en gezondheid zijn nauw met elkaar verbonden. Het is hoog tijd om deze belangrijke pijlers van welzijn weer onderdeel te maken van het publieke domein. Een BoerBurgerDialoog geeft hier op collectieve wijze vorm en richting aan."

							

Arno Hazekamp

Student Warmonderhof

"Ik ga op mijn 45e aan een nieuwe opleiding beginnen. Daarbij school ik me om van laboratoriumonderzoeker gespecialiseerd in nieuwe medicijnen uit planten, naar een ondersteuner van een nieuw en duurzamer voedselsysteem. Hoe meer dialoog, hoe meer ik leer wat er speelt en hoe ik bij kan dragen"

Martine Klaassen Bos

Plv. griffier/raadsadviseur

"Ik steun G1000 landbouw omdat het in ieders belang is om tot gedragen oplossingen voor een duurzame, agrarische toekomst te komen. Burgerdialogen zijn de ontbrekende schakel in, en de juiste aanvulling op de bestaande democratische processen. Politici worden hierdoor geholpen met een onafhankelijke, langetermijnvisie voor het algemeen belang."

Ronald van der Stroom

Omgevingsmanager Zuidwestelijke Delta

"G1000landbouw is een groeiende community die werkt aan een vitale en toekomstbestendige voedselketen. Ik zie het als een uitdaging om een gezonde- en bio diverse leefomgeving hierin onderdeel te laten zijn."

Joost de Jong

o.a. adviseur Transitiecoalitie Voedsel, Bestuurslid vereniging Markdal

"Maatschappelijke initiatieven kunnen een brug slaan tussen de systeemwereld en de leefwereld (vrij naar Habermas). Oftewel Maatschappelijke initiatieven zijn onmisbaar te midden van enerzijds de markt en anderzijds de overheid"

Leo Bil

Voorzitter Stichting Bloeiend Boerenland

"De burger en boer hebben gezamenlijk een belang bij een goed functionerende landbouw. Een landbouw die met respect voor natuur opereert, waarbij de focus ligt op het produceren van gezond voedsel met minimale input. Willen we een transitie van de landbouw bereiken dan zullen we dat samen moeten doen. Want het landschap is van iedereen maar het land is van de boeren."

Bart Budding

Zelfstandige

"In mijn werk aan grote transities in het landelijk gebied kom ik vaak in situaties waar mensen tegenover elkaar staan. Over en weer is sprake van (voor)oordelen over de ander en weerstand om samen te werken. Er is vaak geen tijd om echt naar elkaar te luisteren. Ik wil daar iets in betekenen - door bij te dragen aan meer begrip en kennis van elkaar. Door elkaars situatie en verhaal beter te begrijpen verkleint de afstand. Dat helpt om van elkaar te leren en samen te zoeken naar oplossingen. Een burgerberaad kan de gestructureerde vorm zijn waarin dit een grotere kans van slagen heeft."

Lieneke van de Griendt

Huisarts

“Er is een overeenkomst tussen het bodemleven en het leven in onze darmen (het microbioom). Onze gezondheid wordt beïnvloed door beide én ze hebben een relatie met elkaar. Ik vind het belangrijk dat artsen én boeren zich hiervan bewust zijn. Het lijkt me zinvol als we met elkaar in contact komen.”

Simon Schilt

Mede-initiatiefnemer Onze Markt

"Ik steun de G1000 landbouw, omdat ik geloof in burgerparticipatie. Het wordt tijd om mensen te betrekken bij de grote voedselopgaven. Want mensen gedragen zich zoals je ze behandelt. Als je mensen vertrouwen en beslissingsmacht geeft, worden het verantwoordelijke volwassenen. We hebben elke verantwoordelijke volwassene hard nodig!"

Harm Evert Waalkens

"Als betrokken burger ben ik trots op mijn directe omgeving en in mijn geval het unieke polderlandschap van het Oldambt. De eindeloze horizon, de oorverdovende stilte en de volmaakte duisternis en de kleurenpracht van de natuur is onderdeel van mijn identiteit. Het G1000 initiatief is een versterking van de onuitgesproken gevoelens van burgers en dus waardevol in deze bijzondere tijd van verwarring."

Pieter Hoenderken

Algemeen directeur Impact IoT Solutions

"Ik steun de de G1000 Landbouw omdat ik graag door het meewerken aan innovaties de sector wil versterken."

Danielle de Nie

Directeur stichting Wij.Land

"Ik steun de G1000 Landbouw omdat ik heb gemerkt dat er veel afstand gevoeld wordt tussen boeren en burgers. Door de dialoog te voeren en elkaar als mens te leren 'verstaan' kunnen we samen naar oplossingen werken. Ik houd van de verbinding en geloof in de kracht van vernieuwing. We staan voor enorme uitdagingen op gebied van klimaat, biodiversiteit, stikstof en landbouw en voedseltransitie. Ik hoop dat deze G1000 kan bijdragen aan gezamenlijke oplossingsrichtingen."

Carel de Vries

Zelfstandig projectmanager en ontwikkelara van 'Het Markemodel'

“In het huidige democratische model wordt de betrokkenheid, kennis, creativiteit en ondernemerskracht van burgers veel te weinig benut in de besluitvorming. Het referendum is daarvoor geen oplossing. Het model van loting wellicht wel. Laten we dat (oeroude)model oppakken en doorontwikkelen, en de betekenis ervan voor onze huidige netwerksamenleving gaan verkennen en onderzoeken in de praktijk. G1000 doet dat. Daarom steun ik deze beweging."

Annemieke Bijker

Adviseur bij EMMA

"G1000 Landbouw steun ik als betrokken burger en pleitbezorger van inclusieve besluitvorming. Ons huidige systeem kent altijd verliezers. Laten we daarom een nieuwe bouwen, waarin zowel mensen (boeren en burgers) als dieren, winnen."

Arie van den Brand

Senior green consultant

"Het is een prachtig en noodzakelijk initiatief, het geeft een goed beeld aan een fundamentele transitie van agri & food. De G1000Landbouw sluit goed aan bij het doel van Slowfood: good, clean and fair for all!"

Johan Brandsema

Beeldend kunstenaar en initiatiefnemer bij Burgersturing.nl

"Ik steun de G1000 landbouw omdat er een doorbraak moet komen in het stagnerende debat over de landbouw in relatie tot biodiversiteit en klimaatcrisis. Wie kan beter aan zet zijn dan de burgers en boeren samen in een deliberatief proces!"

Erik Perdijk

Oud-beleidsmedwerker bij LNV en oud AB-lid bij De Dommel

"De landbouw is een "atomaire economische sector". Veel kleine spelers zonder marktmacht. De boer zit gevangen in een model van fantoomgroei: de economie groeit, maar de boer profiteert niet. Het Nederlandse landbouwsysteem draait voor meer dan de helft op de productie van landbouwgrond elders, zorgt voor grote maatschappelijke kosten en is een ratrace voor de boeren. Duurzame, inclusieve landbouw vergt aanpassing van het hele agro-industriële complex, met betere prijzen en een belangrijke rol voor de banken en de retailers met hun marktmacht."

Lybrich Kramer

Voedingskundige, lactatiekundige, docent voeding en erfgenaam van boeren en bakkers

"Leven, leren en luisteren doen we liefst samen. Van alle kanten horen en voelen wij mensen dat wij onze omgang met de rest van de wereld moeten veranderen. G1000Landbouw biedt kansen om te luisteren naar elkaar, te leren van elkaar en te komen tot een manier van produceren en consumeren waar de wereld wel bij vaart. Nu en in de toekomst. Laat ik dus de koe bij de horens vatten en mee zoeken naar een oplossing voor de bloemen en de bijen en dus voor ons allemaal."

Bert ter Horst

Secretaris Twentse Noabers Coöperatie u.a.

"De keten tussen boer en bord bevat perverse bestanddelen. Dat gaat ten koste van ondermeer de biodiversiteit,  natuur / landschap en gezondheid van mens en dier. Het is een zeer urgente, grote uitdaging voor alle deelnemers aan de keten om de perverse bestanddelen uit die keten te halen. Een goed verdienmodel voor de boeren moet daarbij vertrekpunt zijn. De G1000 is een perfect middel om de dialoog over de voedselketen te starten."

Ynske van Zundert

Consultant Food Transition & Sustainable Agriculture bij Schuttelaar & Partners

"Ik steun de G1000Landbouw omdat verdere polarisatie niet het antwoord is. Veel beter is om vooruit te kijken en samen te werken aan toekomstgerichte, duurzame landbouw."

Frits Bakker

"Ik steun dit initiatief (G1000landbouw), omdat ik denk dat ik een kleine bijdrage kan leveren met het meedenken en doen aan de enorme transitie waar de landbouw voor staat, te helpen bij het voorkomen van al te grote ongelukken."

Olette Bollen

Aanjager en verbinder voor samenwerkingen netwerken en leiderschap bij Connect4Value

Jelleke de Nooy van Tol

Vroedvrouw van De Nieuwe Tijd, Coordinator van de TransitieMotor en mede oprichter WEAll-hub NL

“We zitten midden in een transitie, een structurele verandering. We zijn op weg naar een andere vorm van samenleven en samenwerken, waarin we sturen op wellbeing in plaats van op winst en BNP. Er zijn al heel veel natuurinclusief en integraal werkende boeren, boerinnen en boer-burger initiatieven. Die mogen zichtbaarder worden. EN die beweging verdient structurele steun bij het institutionaliseren van wat vooralsnog door de overheid gezien werd als 'niches'. Er mag met spoed een nieuwe bedding gecreëerd worden van faciliterende regelgeving, belastingmechanismen en andere vormen van grondeigendom. Zo, dat we in Nederland in 2030 een rechtvaardige samenleving op een gezonde planeet hebben."

Willemijn Schipper

Burger, Boerin van 1 koe, Dwarsdenker, Agrarisch Adviseur.

"Ik steun de G1000 Landbouw omdat ik het belangrijk vind dat mensen met minder op de voorgrond aanwezige stemmen ook gehoord worden en hun stem ook voldoende meeweegt in de besluitvorming. Mijn ervaring is dat het moreel kompas nog te vaak overstemd wordt door het financiële/commerciële kompas, waardoor de balans in een systeem zoek raakt. Ik zou graag via de G1000 Landbouw een bijdrage willen leveren om deze balans te herstellen. Ik geloof er in dat een moreel houdbaar en financieel eerlijk landbouwsysteem, waar plek is voor meer diversiteit (in denken en doen) en vrijheid in ondernemen, uiteindelijk zal leiden tot een betere verbinding tussen boer en burger en meer (arbeids)vreugde voor mens en dier."

Wouter van der Weijden

Directeur Stichting Centrum voor Landbouw en Milieu

"Ik steun de G1000 omdat het Centrum voor Landbouw en Milieu ooit is opgericht om bruggen te bouwen tussen boeren en milieu. Dat is nu nodig op een grotere schaal, maar dat lukt niet via de gangbare kanalen. Boeren en burgers moeten zelf met elkaar in gesprek."

Annelies Holthaus

FoodVia BV

"Ik steun de G1000 Landbouw, omdat ik het belangrijk vind dat er vanuit verschillende hoeken wordt meegedacht. Het huidige systeem is niet volhoudbaar, een duurzaam systeem is voor iedereen van levensbelang. Wat zou het mooi zijn, als we juist in Nederland, met al onze kennis, techniek en expertise, het eerste land zijn waar we een voedselsysteem ontwikkelen dat klaar is voor de toekomst. Wat niet inteert op de aarde, maar haar juist verbetert. Waar de hele wereld van kan leren. Wat zal de burger weer trots zijn op de boer en de boer weer op zijn werk! Ik geloof dat het kan. Als er een heldere visie is, een perspectief voor de boeren en partijen bereid zijn gezamenlijk aan hetzelfde doel te werken. Wat als we landbouw, natuur, klimaat, welzijn, voeding en zorg integraal gaan bekijken?"

Sjaak van Schie

Voorzitter Agrarische Natuurvereniging Drimmelen & Moerdijk / Vicevoorzitter Collectief West Brabant

Toon van Helmond

Burger

“Als boerenzoon én bezorgde burger ondersteun ik het idee van dialoog van harte! Waarschijnlijk is er meer wat ons bindt dan wat ons scheidt en dat moet tot iets kunnen leiden.“

Jan Taks

Innovatiemanager Glastuinbouw

“In Nederland gaan we de verschillen van inzicht voor het fundamenteel aanpakken van de problematiek van het landbouw- en voedselsysteem, zo niet overwinnen. Ik wil graag betrokken zijn bij een initiatief, dat een nieuwe werkwijze voorstaat: de BoerBurgerDialoog.”

Dennis de Gruijter

Doen Door Denken

“Ik steun de BoerBurgerdialoog omdat een dialoog een uitstekende manier is om een gemeenschappelijke grond te vinden. Verdeeldheid levert misschien goede televisie op maar geen constructief beleid.”

Jouwert van Geene

Droomdoener

“Een BoerBurgerDialoog met G1000 kan ervoor zorgen dat we samen verder komen op het ingewikkelde onderwerp van de toekomst van de landbouw. Dit is hard nodig.”

Ruud Pothoven

Initiatiefnemer Mobiele slachterij varkens

“Doordat boeren en burgers van elkaar vaak niet meer weten waarom ze zeggen wat ze zeggen en doen wat ze doen, is de afgelopen jaren het onbegrip over en weer gegroeid. Door zonder oordelen vooraf als personen met elkaar te praten ontstaat weer wederzijds begrip. Pas dan kan ook constructief over problemen en oplossingen worden gedacht.”

Peter Reiters

Ondernemerscoach & Mediator

“ ‘Zeg me wat U eet en ik zeg U wie U bent.’ De keuze van wat we eten bepaalt onze eigen gezondheid en de wereld om ons heen. Het bepaalt hoe ons landschap er uitziet, hoe onze natuur en ons klimaat er aan toe zijn. Wij burgers staan als eersten aan het roer en dan pas de boer. Alleen samen kunnen we het beter doen:  Hoog tijd dus voor goede gesprekken!”

Aniëla Sirks

BoerenNatuur Collectief Midden Groningen

“Enthousiasmeren, verbinden & meenemen, daar waar het gaat over natuur, landbouw en landschap.”

Peter Haring

Food Transition Manager

“We zullen in Nederland tot een oplossing moeten komen waarbij we evenwicht vinden tussen de natuur en de productie van voeding. Dat evenwicht is nu niet in balans. Dat evenwicht vinden zal niet lukken door de partijen tegenover elkaar te laten staan. Ik denk dat de methode van G1000 daar een goede oplossing voor kan bieden.”

Henk Gerbers

Strategisch adviseur ketenontwikkeling Agrofood bij Provincie Noord-Brabant

“Boeren, burgers en hun ketenpartners moeten weer meer samen met elkaar om de keukentafel. Mijn ervaringen met de Bio1000 in de biologische sector en mijn ervaringen met de Voedsel1000 in Brabant geven mij de overtuiging dat deze Boer-Burger-Dialoog ons oplossingen voor de uitdagingen van morgen gaan brengen.”

Ton Cornelissen

Burger

“Ik ben trots op de boer en begrijp heel goed dat individuele boeren zich de laatste jaren meer en meer in een hoek voelen gedrukt, gevangen tussen markt en maatschappij. Ik maak me tegelijkertijd ook steeds meer zorgen over de zich alsmaar verhardende standpunten waarachter belangengroepen en instituties zich verschansen. Hoog tijd voor een goed gesprek tussen die mensen waar het echt om gaat in deze landbouwtransitie: de boer en de burger!”

Hans-Peter Westerbeek

Project- en programmamanager Land en Water bij P2

“Ik zou graag zien dat we wegkomen bij de polarisatie en dat alle spelers in het systeem, en zeker ook de burgers, op een opbouwende manier met elkaar in gesprek gaan over zaken als een eerlijke beloning voor de boeren, en het bieden van toekomst aan natuur en landschap!”

Gerard van der Schee

GoedBoos-coach

“Vanuit mijn werk als GoedBoos-coach en achtergrond als Wagenings ingenieur weet ik hoe goed een dialoog kan werken om irritaties vruchtbaar om te zetten tot gezamenlijke doelen en plannen. Eerlijk zijn over ieders wensen en belangen is daarbij nodig om elkaar te vertrouwen bij het zoeken naar duurzame oplossingen. Gemakkelijke oplossingen zijn er niet, tenzij je de macht grijpt.”

Bavo van den Idsert

Directeur bij Id’s oke, Oud-directeur van Bionext

“Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Daarom is actieve burgerdeelname in de beleidskeuzen voor landbouw en voeding essentieel. Daarbij hoort de garantie van de politiek, de voedingsbedrijven en de boeren dat de keuzen van de burger ook opgevolgd worden. Dat is democratie. Gebeurt dat niet, dan is het een fopspeen en druipt iedereen moedeloos of boos af. Burger laat je stem horen.”

Ellen Maassen

Burger

“Ik begon dit initiatief omdat ik me aan de ene kan zorgen maakt over het klimaat, maar aan de andere kant de woede van de boeren wel begrijp. De landbouw zit klem tussen een competitief systeem dat boeren dwingt tot schaalvergroting aan de ene kant, en een eindige aarde aan de andere kant. De protesten in September 2019 maakten duidelijk dat er een oplossing moet komen waar zowel boeren als burgers achter staan. Een uitgelezen moment om een échte dialoog te organiseren, waar de boeren en burgers zelf de kans krijgen om de plannen voor de toekomst vorm te geven.”

Publicisten

Publicisten

Dick Veerman

Oprichter Foodlog

“De representatieve democratie heeft zijn langste tijd gehad als plek waar problemen en hun oplossingen worden geformuleerd en besproken. Het parlement kletst er te veel naast omdat de mensen die de spelregels maken te weinig beleven waar die over gaan. De overheid heeft een onderheid nodig om dat euvel op te lossen. Daar kan deze dialoog aan bijdragen en daarom wil ik er graag ambassadeur voor zijn.”
Publicisten

David van Reybrouck

Auteur ‘Tegen verkiezingen’

Dick Veerman

Oprichter Foodlog

“De representatieve democratie heeft zijn langste tijd gehad als plek waar problemen en hun oplossingen worden geformuleerd en besproken. Het parlement kletst er te veel naast omdat de mensen die de spelregels maken te weinig beleven waar die over gaan. De overheid heeft een onderheid nodig om dat euvel op te lossen. Daar kan deze dialoog aan bijdragen en daarom wil ik er graag ambassadeur voor zijn.”

David van Reybrouck

Auteur ‘Tegen verkiezingen’

Wil je ook op de lijst van ambassadeurs?