Over ons

Een kijkje achter de schermen

Initiatiefnemers

Initiatiefnemers

Ellen Maassen

Burger

“Ik begon dit initiatief omdat ik me aan de ene kan zorgen maakt over het klimaat, maar aan de andere kant de woede van de boeren wel begrijp. De landbouw zit klem tussen een competitief systeem dat boeren dwingt tot schaalvergroting aan de ene kant, en een eindige aarde aan de andere kant.
De protesten in September 2019 maakten duidelijk dat er een oplossing moet komen waar zowel boeren als burgers achter staan. Een uitgelezen moment om een échte dialoog te organiseren, waar de boeren en burgers zelf de kans krijgen om de plannen voor de toekomst vorm te geven.”
Initiatiefnemers

Majella Schoonman

Boer

“Al jaren zien we als melkveehouders hoe boeren in de knel raken van regels, beleid en lage productprijzen. Er komt veel op hun bord terecht, en grenzen komen in zicht. In een vruchtbare delta als Nederland is de toekomst van de landbouw niettemin onzeker geworden en opvolging een probleem. Terwijl boeren het vooral gewoon goed willen doen en veel problemen zouden kunnen oplossen. Laten we daarbij niet vergeten dat de boer in de eerste plaats voedsel produceert voor de burger: ze hebben elkaar nodig. Gezamenlijk kunnen zij ook bepalen waar zij heen willen met landbouw, klimaat, landschap en biodiversiteit. Tijd voor een open discussie en een duidelijke, gezamenlijke boodschap naar de politiek.”
Initiatiefnemers

Harm van Dijk

Burger

“Er is sprake van een conflict tussen boeren, die de toekomst van hun bedrijf bedreigd zien door allerlei beperkende maatregelen en de overheid. Uiteindelijk zal de politiek, na veel duw en trekwerk, hiervoor een oplossing vinden.
Maar het onderliggende probleem blijft bestaan. De vaag blijft: ’Hoe moet onze landbouw er in de toekomst uit zien?’. Die vraag raakt ons allemaal, niet alleen boeren, maar alle burgers in Nederland. Omdat het gaat over de manier waarop wij consumeren, wat wij voor ons eten betalen en over hoe wij willen dat Nederland er in de toekomst uit ziet. Boeren spelen een sleutelrol, omdat zij het voor een belangrijk deel moeten doen. Om die reden is het belangrijk dat wij als burgers en boeren rechtstreeks in gesprek gaan en met elkaar op zoek gaan naar goede antwoorden.”

Ellen Maassen

Burger

“Ik begon dit initiatief omdat ik me aan de ene kan zorgen maakt over het klimaat, maar aan de andere kant de woede van de boeren wel begrijp. De landbouw zit klem tussen een competitief systeem dat boeren dwingt tot schaalvergroting aan de ene kant, en een eindige aarde aan de andere kant. De protesten in September 2019 maakten duidelijk dat er een oplossing moet komen waar zowel boeren als burgers achter staan. Een uitgelezen moment om een échte dialoog te organiseren, waar de boeren en burgers zelf de kans krijgen om de plannen voor de toekomst vorm te geven.”

Majella Schoonman

Boer

“Al jaren zien we als melkveehouders hoe boeren in de knel raken van regels, beleid en lage productprijzen. Er komt veel op hun bord terecht, en grenzen komen in zicht. In een vruchtbare delta als Nederland is de toekomst van de landbouw niettemin onzeker geworden en opvolging een probleem. Terwijl boeren het vooral gewoon goed willen doen en veel problemen zouden kunnen oplossen. Laten we daarbij niet vergeten dat de boer in de eerste plaats voedsel produceert voor de burger: ze hebben elkaar nodig. Gezamenlijk kunnen zij ook bepalen waar zij heen willen met landbouw, klimaat, landschap en biodiversiteit. Tijd voor een open discussie en een duidelijke, gezamenlijke boodschap naar de politiek.”

Harm van Dijk

Burger

“Er is sprake van een conflict tussen boeren, die de toekomst van hun bedrijf bedreigd zien door allerlei beperkende maatregelen en de overheid. Uiteindelijk zal de politiek, na veel duw en trekwerk, hiervoor een oplossing vinden. Maar het onderliggende probleem blijft bestaan. De vaag blijft: ’Hoe moet onze landbouw er in de toekomst uit zien?’. Die vraag raakt ons allemaal, niet alleen boeren, maar alle burgers in Nederland. Omdat het gaat over de manier waarop wij consumeren, wat wij voor ons eten betalen en over hoe wij willen dat Nederland er in de toekomst uit ziet. Boeren spelen een sleutelrol, omdat zij het voor een belangrijk deel moeten doen. Om die reden is het belangrijk dat wij als burgers en boeren rechtstreeks in gesprek gaan en met elkaar op zoek gaan naar goede antwoorden.”
Kwartiermakers

Henk Gerbers

Strategisch adviseur ketenontwikkeling Agrofood bij Provincie Noord-Brabant

“Boeren, burgers en hun ketenpartners moeten weer meer samen met elkaar om de keukentafel. Mijn ervaringen met de Bio1000 in de biologische sector en mijn ervaringen met de Voedsel1000 in Brabant geven mij de overtuiging dat deze Boer-Burger-Dialoog ons oplossingen voor de uitdagingen van morgen gaan brengen.”
Kwartiermakers

Ton Cornelissen

Burger

“Ik ben trots op de boer en begrijp heel goed dat individuele boeren zich de laatste jaren meer en meer in een hoek voelen gedrukt, gevangen tussen markt en maatschappij. Ik maak me tegelijkertijd ook steeds meer zorgen over de zich alsmaar verhardende standpunten waarachter belangengroepen en instituties zich verschansen. Hoog tijd voor een goed gesprek tussen die mensen waar het echt om gaat in deze landbouwtransitie: de boer en de burger!”
Kwartiermakers

Hans-Peter Westerbeek

Project- en programmamanager Land en Water bij P2

“Ik zou graag zien dat we wegkomen bij de polarisatie en dat alle spelers in het systeem, en zeker ook de burgers, op een opbouwende manier met elkaar in gesprek gaan over zaken als een eerlijke beloning voor de boeren, en het bieden van toekomst aan natuur en landschap!”

Henk Gerbers

Strategisch adviseur ketenontwikkeling Agrofood bij Provincie Noord-Brabant

“Boeren, burgers en hun ketenpartners moeten weer meer samen met elkaar om de keukentafel. Mijn ervaringen met de Bio1000 in de biologische sector en mijn ervaringen met de Voedsel1000 in Brabant geven mij de overtuiging dat deze Boer-Burger-Dialoog ons oplossingen voor de uitdagingen van morgen gaan brengen.”

Ton Cornelissen

Burger

“Ik ben trots op de boer en begrijp heel goed dat individuele boeren zich de laatste jaren meer en meer in een hoek voelen gedrukt, gevangen tussen markt en maatschappij. Ik maak me tegelijkertijd ook steeds meer zorgen over de zich alsmaar verhardende standpunten waarachter belangengroepen en instituties zich verschansen. Hoog tijd voor een goed gesprek tussen die mensen waar het echt om gaat in deze landbouwtransitie: de boer en de burger!”

Hans-Peter Westerbeek

Project- en programmamanager Land en Water bij P2

“Ik zou graag zien dat we wegkomen bij de polarisatie en dat alle spelers in het systeem, en zeker ook de burgers, op een opbouwende manier met elkaar in gesprek gaan over zaken als een eerlijke beloning voor de boeren, en het bieden van toekomst aan natuur en landschap!”Initiatiefgroep Kennisplatform

Initiatiefgroep Kennisplatform

Antoine Heideveld

Directeur Het Groene Brein

"Burgers en boeren die samen een toekomstbestendige landbouw vormgeven. Zowel voor de boer, de burger als voor natuur en milieu. Een hele opgave, die gaat lukken."
Initiatiefgroep Kennisplatform

Peter Haring

Food Transition Manager

“We zullen in Nederland tot een oplossing moeten komen waarbij we evenwicht vinden tussen de natuur en de productie van voeding.
Dat evenwicht is nu niet in balans. Dat evenwicht vinden zal niet lukken door de partijen tegenover elkaar te laten staan. Ik denk dat de methode van G1000 daar een goede oplossing voor kan bieden.”
Initiatiefgroep Kennisplatform

Koos Biesmeijer

Wetenschappelijk Directeur Naturalis

"De toekomst van ons land bepalen we samen, maar hoe doen we dat? De BoerBurgerDialoog biedt daar een prachtige oplossing voor."
Initiatiefgroep Kennisplatform

Martine Overdijk-Kerkhoff

"Hoe mooi is het om over de toekomst van de landbouw in Nederland niet een discussie (waarin men elkaar van standpunten wil overtuigen), maar een dialoog te voeren.  Een dialoog waarin we luisteren naar elkaar, samen vragen stellen, elkaar proberen te begrijpen, openstaan voor elkaar, zoeken naar het gemeenschappelijke belang en uiteindelijk samen tot oplossingen willen komen voor een toekomstbestendige landbouw.  Een toekomst waar boer en burger voor huidige en toekomstige generaties samen de schouders onder kunnen en willen zetten. Een toekomst met oog voor de natuur, een vitale leefomgeving, voldoende goed en gezond voedsel en een goed verdienmodel voor de boer (en zijn opvolger). Het is belangrijk voor deze dialoog om uit te kunnen gaan van feiten.  Via de kenniscoalitie werk ik graag mee om deze dialoog te ondersteunen."
WillyVerstraete

Willy Verstraete

Boerenzoon en Biotechnoloog

"Zacht te gaan , en ver te zien ...
Beide bijzonder belangrijk
Voor boer en burger"
Initiatiefgroep Kennisplatform

René Kwant

Bestuur, beleid en strategie bij Universiteit Utrecht, Faculteit Betawetenschappen

“Hoe realiseren wij een gezonde en duurzame voedsel- en leefomgeving voor onze kinderen? De maatschappelijke opgaven zijn enorm en de ecologische grenzen zijn bereikt. Een dialoog met boeren, burgers, consumenten en ondernemers is noodzakelijk om te komen tot gezamenlijke oplossingen voor een ‘healthy planet diet!’. Als Nederland dat niet kan, wie kan dat dan wel?
BoerBurgerDialoog is een mooi initiatief om de barrières te beslechten en een weg te vinden naar een duurzame transitie van het voedselsysteem.”
Initiatiefgroep Kennisplatform

Jeroen Candel

Universitair docent Bestuurskunde, Wageningen University & Research, Initiatiefnemer van Manifest tot herleving van het landbouwdebat

“Om een inclusieve transitie van de landbouw te realiseren, zijn nieuwe vormen van kennisdeling en besluitvorming nodig. De BoerBurgerDialoog heeft een enorm potentieel om huidige patstellingen te doorbreken en democratische innovatie tot stand te brengen. Daarom steun ik dit initiatief van harte.”
Initiatiefgroep Kennisplatform

Krijn Poppe

Landbouweconoom, Raadslid Raad van Leefomgeving en Infrastructuur

“Prima initiatief: geen staatscommissie van de overheid maar een G1000 uit de onderheid over de complexe opgave van de toekomstige inrichting van ons platteland.”

Antoine Heideveld

Directeur Het Groene Brein

"Burgers en boeren die samen een toekomstbestendige landbouw vormgeven. Zowel voor de boer, de burger als voor natuur en milieu. Een hele opgave, die gaat lukken."

Peter Haring

Food Transition Manager

“We zullen in Nederland tot een oplossing moeten komen waarbij we evenwicht vinden tussen de natuur en de productie van voeding. Dat evenwicht is nu niet in balans. Dat evenwicht vinden zal niet lukken door de partijen tegenover elkaar te laten staan. Ik denk dat de methode van G1000 daar een goede oplossing voor kan bieden.”

Koos Biesmeijer

Wetenschappelijk Directeur Naturalis

"De toekomst van ons land bepalen we samen, maar hoe doen we dat? De BoerBurgerDialoog biedt daar een prachtige oplossing voor."

Martine Overdijk-Kerkhoff

"Hoe mooi is het om over de toekomst van de landbouw in Nederland niet een discussie (waarin men elkaar van standpunten wil overtuigen), maar een dialoog te voeren.  Een dialoog waarin we luisteren naar elkaar, samen vragen stellen, elkaar proberen te begrijpen, openstaan voor elkaar, zoeken naar het gemeenschappelijke belang en uiteindelijk samen tot oplossingen willen komen voor een toekomstbestendige landbouw.  Een toekomst waar boer en burger voor huidige en toekomstige generaties samen de schouders onder kunnen en willen zetten. Een toekomst met oog voor de natuur, een vitale leefomgeving, voldoende goed en gezond voedsel en een goed verdienmodel voor de boer (en zijn opvolger). Het is belangrijk voor deze dialoog om uit te kunnen gaan van feiten.  Via de kenniscoalitie werk ik graag mee om deze dialoog te ondersteunen."

Willy Verstraete

Boerenzoon en Biotechnoloog

"Zacht te gaan , en ver te zien ... Beide bijzonder belangrijk Voor boer en burger"

René Kwant

Bestuur, beleid en strategie bij Universiteit Utrecht, Faculteit Betawetenschappen

“Hoe realiseren wij een gezonde en duurzame voedsel- en leefomgeving voor onze kinderen? De maatschappelijke opgaven zijn enorm en de ecologische grenzen zijn bereikt. Een dialoog met boeren, burgers, consumenten en ondernemers is noodzakelijk om te komen tot gezamenlijke oplossingen voor een ‘healthy planet diet!’. Als Nederland dat niet kan, wie kan dat dan wel? BoerBurgerDialoog is een mooi initiatief om de barrières te beslechten en een weg te vinden naar een duurzame transitie van het voedselsysteem.”

Jeroen Candel

Universitair docent Bestuurskunde, Wageningen University & Research, Initiatiefnemer van Manifest tot herleving van het landbouwdebat

“Om een inclusieve transitie van de landbouw te realiseren, zijn nieuwe vormen van kennisdeling en besluitvorming nodig. De BoerBurgerDialoog heeft een enorm potentieel om huidige patstellingen te doorbreken en democratische innovatie tot stand te brengen. Daarom steun ik dit initiatief van harte.”

Krijn Poppe

Landbouweconoom, Raadslid Raad van Leefomgeving en Infrastructuur

“Prima initiatief: geen staatscommissie van de overheid maar een G1000 uit de onderheid over de complexe opgave van de toekomstige inrichting van ons platteland.”

De organisatie

Het projectteam

Het projectteam is verantwoordelijk voor de organisatie van de G1000Landbouw:

Projectteam

Harm van Dijk

Ontwikkelaar

Projectteam

Mirjam de Pagter

Projectleider

Projectteam

Joke ter Stege

Ondersteuner kenniscoalitie

Projectteam

Remco van der Stoep

Ondersteuner programma

Projectteam

Ellen Maassen

Ondersteuner kenniscoalitie

Harm van Dijk

Ontwikkelaar

Als buurtbemiddelaar raakte ik gefascineerd door het vermogen van mensen om in één gesprek eigen opvattingen los te laten en samen met ‘de andere partij’ op zoek te gaan naar oplossingen. Dat inspireert mij om met steeds grotere groepen op zoek te gaan om het samen weer eens te worden!

Mirjam de Pagter

Projectleider

Iedere G1000 ervaar ik weer de kracht van de dialoog. Het zorgt ervoor dat de deelnemers elkaar vinden en samen tot oplossingen kunnen komen. Daarom zet ik mij vol enthousiasme in om van ieder G1000Burgerberaad een succes te maken. Ik probeer in alles wat ik doe het perspectief van de deelnemer mee te nemen en hen zo goed mogelijk te faciliteren.

Joke ter Stege

Ondersteuner kenniscoalitie

Met een studieachtergrond op het gebied van internationaal land- en waterbeheer, ben ik aan het afstuderen op het vakgebied ‘Political ecology of water.’ Besluitvormingsprocessen en daarbij het strijden voor democratische waarden ligt dicht bij mijn hart en hoofd. Binnen het G1000Landbouw-team zet ik mijn enthousiasme in om publieke passie terug te brengen in politieke processen.

Remco van der Stoep

Ondersteuner programma

Ik heb me in het Verenigd Koninkrijk jarenlang beziggehouden met vormen van democratie waarin burgers veel directer deelnemen aan besluitvorming. Nu, net terug in Nederland, belandde ik al snel bij G1000.nu, de organisatie die hier burgerraden stevig op de kaart heeft gezet. Ik had al een grote belangstelling voor vraagstukken van het landelijk gebied, dus de G1000 Landbouw is bij uitstek een project waaraan ik wil bijdragen. Ik heb heel veel zin om de komende tijd burgers, boeren en andere betrokkenen te ondersteunen terwijl zij met elkaar voorstellen ontwikkelen voor de toekomst van de landbouw in Nederland.

Ellen Maassen

Ondersteuner kenniscoalitie