Oproep aan de nieuwe regering

We staan op de rand van een nieuw jaar, 2022. Op de valreep van het oude jaar heeft een nieuw coalitieakkoord het licht gezien. In de aanloop daarnaartoe hebben we ons, de initiatiefnemers van de G1000Landbouw, de afgelopen maanden sterk ingezet om een open dialoog...

G10 activiteiten, wat zijn dat?

Een idee van Food Cabinet: Vooruitlopend op de G1000 gaan we aan de slag met G10’s in verschillende provincies: een soort mini-G1000 voor 10 deelnemers, die een dag lang ergens in de provincie aan de slag gaan om door henzelf gesignaleerde problemen in de...

Juni 2021, brief aan de informateur

In maart hebben wij jullie met trots ons plan van aanpak gepresenteerd omtrent de G1000Landbouw. Achter de schermen houden wij, net als de rest van Nederland, de ontwikkelingen omtrent de Coronacrisis goed in de gaten en zitten wij zeker niet stil om de G1000Landbouw...
Word ambassadeur van de G1000Landbouw

Word ambassadeur van de G1000Landbouw

Om de G1000Landbouw tot een realiteit te maken, zijn onze ambassadeurs van groot belang. Het zijn boeren en burgers, belanghebbenden en belangstellenden, bestuurders en beleidsmakers, die allemaal één ding delen: de overtuiging dat er een burgerberaad nodig is om tot...
Verzoek aan vaste kamercomissie

Verzoek aan vaste kamercomissie

Op 13 januari hebben wij de Vaste Kamercommissie Landbouw, Milieu en Voedselkwaliteit benaderd met de vraag of wij onze plannen mogen komen presenteren. Wij hopen dat ons verzoek gehonoreerd wordt, zodat wij ook rechtstreeks met de politiek kunnen overleggen over ons...