De kenniscoalitie

Doel van de Kenniscoalitie

Het leveren van alle kennis, informatie, inzichten en reflecties waar de deelnemers van de G1000Landbouw om vragen, op aangeven van die deelnemers, binnen de kaders van het proces van de G1000Landbouw.

Wat is de Kenniscoalitie

Een coalitie van wetenschappers en andere kennisdragers uit het Nederlandse taalgebied, die zich gecommitteerd hebben om de deelnemers van de G1000Landbouw te ondersteunen met hun expertise. De coalitie kent een kerngroep – de Kennisredactie – die zorg draagt voor het goed functioneren van de coalitie bij het ondersteunen van de deelnemers van de G1000Landbouw en voor de continuïteit ervan.

 

Kennisredactie

Kennisredactie

René Kwant

Projectmanager Faculteit Bètawetenschappen, Universiteit Utrecht

“Hoe realiseren wij een gezonde en duurzame voedsel- en leefomgeving voor onze kinderen? De maatsc
Kennisredactie

Frederike Praasterink

Lector Future Food Systems, HAS Hogeschool

“Een BoerBurgerDialoog; mooie vorm om vanuit alle verschillende belangen en perspectieven op de to
Kennisredactie

Krijn Poppe

Landbouweconoom, Wageningen University & Research, Raadslid Raad van Leefomgeving en Infrastructuur

“Prima initiatief: geen staatscommissie van de overheid maar een G1000 uit de onderheid over de co
Kennisredactie

Jeroen Candel

Universitair docent Bestuurskunde, Wageningen University & Research, Initiatiefnemer van Manifest tot herleving van het landbouwdebat

“Om een inclusieve transitie van de landbouw te realiseren, zijn nieuwe vormen van kennisdeling en
Kennisredactie

Peter Haring

Sustainability Professional

“We zullen in Nederland tot een oplossing moeten komen waarbij we evenwicht vinden tussen de natuu

René Kwant

Projectmanager Faculteit Bètawetenschappen, Universiteit Utrecht

“Hoe realiseren wij een gezonde en duurzame voedsel- en leefomgeving voor onze kinderen? De maatschappelijke opgaven zijn enorm en de ecologische grenzen zijn bereikt. Een dialoog met boeren, burgers, consumenten en ondernemers is noodzakelijk om te komen tot gezamenlijke oplossingen voor een ‘healthy planet diet!’. Als Nederland dat niet kan, wie kan dat dan wel? BoerBurgerDialoog is een mooi initiatief om de barrières te beslechten en een weg te vinden naar een duurzame transitie van het voedselsysteem.”

Frederike Praasterink

Lector Future Food Systems, HAS Hogeschool

“Een BoerBurgerDialoog; mooie vorm om vanuit alle verschillende belangen en perspectieven op de toekomst, actief te zoeken naar wat ons bindt. Om van daaruit gezamenlijk nieuwe ideeën en activiteiten te ontwikkelen die de transitie naar een duurzaam voedselsysteem versnellen.”

Krijn Poppe

Landbouweconoom, Wageningen University & Research, Raadslid Raad van Leefomgeving en Infrastructuur

“Prima initiatief: geen staatscommissie van de overheid maar een G1000 uit de onderheid over de complexe opgave van de toekomstige inrichting van ons platteland.”

Jeroen Candel

Universitair docent Bestuurskunde, Wageningen University & Research, Initiatiefnemer van Manifest tot herleving van het landbouwdebat

“Om een inclusieve transitie van de landbouw te realiseren, zijn nieuwe vormen van kennisdeling en besluitvorming nodig. De BoerBurgerDialoog heeft een enorm potentieel om huidige patstellingen te doorbreken en democratische innovatie tot stand te brengen. Daarom steun ik dit initiatief van harte.”

Peter Haring

Sustainability Professional

“We zullen in Nederland tot een oplossing moeten komen waarbij we evenwicht vinden tussen de natuur en de productie van voeding. Dat evenwicht is nu niet in balans. Dat evenwicht vinden zal niet lukken door de partijen tegenover elkaar te laten staan. Ik denk dat de methode van G1000 daar een goede oplossing voor kan bieden.”

Deze lijst wordt nog verder aangevuld

Neem contact op

Info@g1000landbouw.nl

© 2020 G1000Landbouw / G1000.nu