Oproep aan de nieuwe regering

We staan op de rand van een nieuw jaar, 2022. Op de valreep van het oude jaar heeft een nieuw coalitieakkoord het licht gezien. In de aanloop daarnaartoe hebben we ons, de initiatiefnemers van de G1000Landbouw, de afgelopen maanden sterk ingezet om een open dialoog binnen de samenleving over de landbouw- en voedseltransitie – de G1000Landbouw – in het nieuwe regeringsbeleid te krijgen. 

In het coalitieakkoord zien wij de noodzaak van de landbouw- en voedseltransitie sterk terugkomen. Onze nieuwe regering toont hoge ambities en is bereid die ambities stevig te faciliteren. Niet alleen met geld, maar ook door maatschappelijke actoren daarbij actief te betrekken. Dat is goed nieuws, want de transitie zullen we tenslotte samen, boeren en burgers, moeten realiseren. Een brede overeenstemming over de te volgen koers is meer dan ooit cruciaal.

OPROEP AAN DE NIEUWE REGERING

Het moment is nu! Kabinet, gebruik uw wittebroodsweken goed! Het plan van aanpak voor de G1000Landbouw ligt klaar, de draaiboeken ook. Als u, vooruitkijkend zoals het regeerakkoord belooft, de lichten op groen zet, gaat de G1000Landbouw nog in 2022 van start!

Doe het omdat de hoge ambities alleen maar realiteit worden als deze breed gedragen worden. Omdat de polarisatie in de samenleving alleen maar kan afnemen wanneer boeren én burgers direct mee kunnen praten. En omdat het ons allemaal aangaat. 

Voor nieuw elan is meer nodig dan samenwerken met lokale overheden, sociale partners en uitvoeringsorganisaties. Het gezochte nieuwe elan komt van boeren en burgers zelf! De gewenste nieuwe bestuurscultuur is juist nu: niet over ons, maar met ons…

Steun ons
Beste lezer, als jij ook vindt dat nu het moment is voor de G1000Landbouw, help ons dan om dat geluid te laten horen! Dat kan op vele manieren. Bijvoorbeeld door erover te vertellen in je omgeving of jezelf zichtbaar te maken op onze website. Of misschien heb je zelf een idee hoe. Neem contact met ons op! 

Voor nu wensen wijj je niet alleen veel leesplezier, maar ook mooie feestdagen, en een gezond en vitaal 2022! 

Namens de initiatiefnemers,

Majella Schoonman, Ton Cornelissen, Ellen Maassen en Harm van Dijk