Maart 2021, nieuws G1000Landbouw

We hebben een mijlpaal bereikt! Het plan van aanpak voor de G1000Landbouw is compleet; het organiserend team van G1000.nu is er klaar voor, maar we hebben er een dubbel gevoel bij.

Want het mag duidelijk zijn: Door de coronacrisis zitten bijeenkomsten van 1.000 deelnemers er voorlopig niet in. En om een goede dialoog te voeren is het belangrijk dat burgers, boeren en belanghebbenden letterlijk met elkaar om tafel gaan. 

We zijn niettemin trots en opgetogen over wat er ligt: een gedetailleerd plan om, wanneer dat weer mogelijk is, een landelijk burgerberaad te organiseren over de landbouw. Een plan dat een weg voorstelt waarin keuzes voor de toekomst niet over, maar met burgers en boeren worden gemaakt.

Het is nu aan ons allemaal om te zorgen dat de G1000Landbouw werkelijkheid wordt. Zeker nu er in Den Haag een nieuwe regering wordt gevormd en de meningen over de toekomst van de landbouw nog onverminderd gepolariseerd zijn. Als organisatie doen we dat door verder te bouwen aan de BoerBurgerCoalitie en door samen met onze ambassadeurs een alsmaar groeiend publiek te overtuigen van en de noodzaak van de G1000Landbouw. 

We hebben goede hoop dat het definitieve startschot voor de G1000Landbouw later dit jaar zal vallen en dat we begin volgend jaar van start kunnen. Zodat 2022 het jaar wordt waarin burgers en boeren de toekomst van de landbouw in Nederland samen gaan vormgeven. Je leest de samenvatting van het plan van aanpak op de G1000Landbouw-website, of wandel eens rustig door onze verbeelding (infographic) onderaan deze nieuwsbrief.

Ontvang je de e-mailupdates van de G1000Landbouw nog niet? Meld je dan hier aan.