G10 activiteiten, wat zijn dat?

Een idee van Food Cabinet: Vooruitlopend op de G1000 gaan we aan de slag met G10’s in verschillende provincies: een soort mini-G1000 voor 10 deelnemers, die een dag lang ergens in de provincie aan de slag gaan om door henzelf gesignaleerde problemen in de Landbouw te bespreken en deze met hulp van belangenpartijen en kennisdragers op te lossen. De beelden en resultaten van dit gesprek, een voorproefje voor de echte G1000, zullen via social media breed verspreid worden.

Als het lukt om dit project ‘handen en voeten te geven’, dan zullen wij diverse provincies benaderen om deel te nemen aan de G10. Op die manier hopen we zoveel mogelijk mensen bekend te maken met het fenomeen Burgerberaad en de G1000Landbouw.

Sebastiaan van Aalst – Food Cabinet: “We staan als boeren, burgers, bewoners, overheid, natuurorganisaties en vele anderen voor ons gevoel steeds vaker tegenover elkaar als het gaat om het gebruik van de schaarse ruimte en onze natuurlijke bronnen. We lopen tegen grenzen aan die steeds meer beginnen te schuren. Feit is echter dat we iedereen nodig hebben. De oplossing ligt niet in polderen, maar in wezenlijke democratische betrokkenheid en de G1000 heeft het in zich om daarin een sprong voorwaarts te maken.”

Benieuwd naar wat de partnerovereenkomst inhoudt? Klik hier om de partnerovereenkomst in te zien. Benieuwd naar wie er op dit moment al partner zijn? Klik hier om alle partners van de G1000Landbouw te zien.