Word ambassadeur van de G1000Landbouw

Om de G1000Landbouw tot een realiteit te maken, zijn onze ambassadeurs van groot belang. Het zijn boeren en burgers, belanghebbenden en belangstellenden, bestuurders en beleidsmakers, die allemaal één ding delen: de overtuiging dat er een burgerberaad nodig is om tot een gedeelde en gedragen visie te komen voor de toekomst van de landbouw in Nederland. Dat burgerberaad is de G1000Landbouw.

De ambassadeurs van de G1000Landbouw steunen ieder op hun eigen manier het initiatief en maken het daarmee makkelijker voor anderen om ook betrokken te raken. Je zou kunnen zeggen: een ambassadeur opent de deur. En dat is juist nu heel belangrijk, want de boodschap aan een nieuwe regering moet helder zijn: in plaats van te beslissen over boeren en burgers, is het tijd om te beslissen mét boeren en burgers.

Ben je nieuwsgierig naar het ambassadeurschap? Of ben je al ambassadeur? Dan ben je van harte welkom op de online ambassadeursbijeenkomst die we organiseren op woensdag 7 april. Hier kun je andere ambassadeurs ontmoeten en met hen in gesprek gaan over wat jullie naar de G1000Landbouw heeft gebracht. Je hoort hier ook meer van het organiserend team van G1000.nu over de stand van zaken van het project en de plannen voor de komende maanden. Meld je hier aan als ambassadeur, dan krijg je snel een uitnodiging per e-mail.

De volgende ambassadeursbijeenkomst is op woensdag 7 april van 20.00 tot 21.30 uur en vindt plaats via Zoom. Mocht je niet kunnen op dit tijdstip, dan maken we graag een andere afspraak met je om elkaar te leren kennen. Stuur in dat geval een mail naar info@g1000landbouw.nl