Update: nieuwe partners G1000Landbouw

Nederlandse Vakbond Pluimveehouders, de provincies Gelderland en Noord-Brabant en Food Cabinet hebben zich de afgelopen tijd bij de partners van de G1000Landbouw gevoegd met de belofte om de onafhankelijkheid van de G1000Landbouw te respecteren en de resultaten serieus te nemen.

De afgelopen tijd hebben onder andere de volgende partners zich bij de G1000Landbouw gevoegd:

  • De Nederlandse Vakbond Pluimveehouders
  • De provincie Gelderland
  • De provincie Noord-Brabant
  • Food Cabinet

De vorming van een brede groep van partners is essentieel voor een geslaagde G1000Landbouw. Partners garanderen de onafhankelijkheid van het proces en beloven vooraf om de resultaten serieus te nemen. Het zijn tenslotte deze partners die ‘met de voeten in de klei staan’ en dus zorg moeten dragen voor het omzetten van ideeën en voorstellen in de praktijk. 

We nodigen alle bij de landbouw betrokken organisaties uit om zich aan te melden als partner voor de G1000Landbouw. Een mailtje naar info@g1000landbouw.nl is voldoende!

Onze nieuwe partner Nederlandse Vakbond Pluimveehouders hecht eraan dat er werk gemaakt wordt van het overbruggen van de tegenstellingen en de polarisatie in de sector. De Provincie Gelderland vindt het als partner belangrijk dat er een duidelijke richting komt voor de ontwikkeling van de landbouw. Zij hoopt en verwacht dat het Burgerakkoord concrete handelingsperspectieven gaat geven aan de partijen in de keten.

Als het lukt om dit project ‘handen en voeten te geven’, dan zullen wij meer provincies benaderen om deel te nemen aan de G10. Op die manier hopen we zoveel mogelijk mensen bekend te maken met het fenomeen Burgerberaad en de G1000Landbouw.

Sebastiaan van Aalst – Food Cabinet: “We staan als boeren, burgers, bewoners, overheid, natuurorganisaties en vele anderen voor ons gevoel steeds vaker tegenover elkaar als het gaat om het gebruik van de schaarse ruimte en onze natuurlijke bronnen. We lopen tegen grenzen aan die steeds meer beginnen te schuren. Feit is echter dat we iedereen nodig hebben. De oplossing ligt niet in polderen, maar in wezenlijke democratische betrokkenheid en de G1000 heeft het in zich om daarin een sprong voorwaarts te maken.”

Benieuwd naar wat de partnerovereenkomst inhoudt? Klik hier om de partnerovereenkomst in te zien. Benieuwd naar wie er op dit moment al partner zijn? Klik hier om alle partners van de G1000Landbouw te zien.