Update juni 2021

De afgelopen periode hebben wij niet stil gezeten omtrent het organiseren van G1000Landbouw. Puntsgewijs nemen wij je mee in de nieuwste updates en doen we een oproep om de G1000Landbouw nog meer onder de aandacht te brengen.

  1. Update: Een groot aantal organisaties, ambassadeurs, bestuurders, kennisdragers, boeren en burgers heeft zich inmiddels uitgesproken voor een G1000Landbouw over de vraag: ’Hoe moet de toekomst van de Landbouw in Nederland eruit zien?’. Samen met het ministerie van LNV en met steun van de Triodos Foundation, de Rabobank, Natuurmonumenten en het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving hebben we een gedetailleerd Plan van Aanpak uitgewerkt. Dat betekent dat wij morgen zouden kunnen beginnen. Het wachten is nu op een nieuwe regering en de keuzes die in het nieuwe regeerakkoord worden gemaakt.
  2. SER-advies: De Sociaal-Economische Raad heeft op verzoek van de Tweede Kamer een advies uitgebracht voor een traject dat moet leiden tot de opstelling van een breed landbouwakkoord. De verkenners hebben ook met ons gesproken. De G1000Landbouw wordt in het advies vermeld als een belangrijk middel om het beschadigde vertrouwen bij zowel boeren als burgers te herstellen. De SER heeft daarbij het voorstel van de initiatiefnemers om de G1000Landbouw parallel te laten lopen aan het onderhandelingstraject, integraal overgenomen.
  3. Informateur: De initiatiefnemers van de G1000Landbouw hebben een brief aan de informateur gestuurd om het belang te benadrukken van een brede maatschappelijke consultatie – de G1000Landbouw – om tot verantwoorde en gedragen keuzes te komen voor de toekomst van de landbouw in Nederland. Benieuwd naar de brief? Lees de brief aan de informateur hier.
  4. Regie op Ruimte: In de afgelopen tijd hebben we gesprekken gevoerd met voormalig landbouwminister Cees Veerman over het samen optrekken van zijn initiatief voor ‘Regie op ruimte’ en de G1000Landbouw. Beide initiatieven vullen elkaar goed aan. Daarom hebben we nu afgesproken dat wij elkaar waar mogelijk vasthouden en ondersteunen.
  5. Boerencampagne: We zijn begonnen om boeren actief te benaderen om supporter of ambassadeur te worden van de G1000Landbouw. Dat veel boeren het initiatief steunen weten wij, nu willen we ook graag dat die steun zichtbaar wordt – dat kan belangrijk zijn om verdere politieke en maatschappelijke steun te verwerven. We organiseren daarom Boerencafés, ontmoetingen waar boeren (en burgers!) met elkaar en met ons kunnen praten over waarom de G1000Landbouw voor hun belangrijk kan zijn. Ben je boer en wil je je aanmelden als ambassadeur of wil je aanschuiven bij een van de boerencafés? Stuur een mail naar  info@g1000landbouw.nl, met als onderwerp aanmelden boerencafé.
  6. Kenniscoalitie: Om deelnemers tijdens de G1000Landbouw met expertise te ondersteunen, vormen we een coalitie van wetenschappers en ervaringsdeskundigen van allerlei pluimage die klaar staan om de vragen van deelnemers te beantwoorden en hen van kennis te voorzien: de Kenniscoalitie. Wil jij ook deel uitmaken van de Kenniscoalitie, stuur dan een e-mail naar kennis@g1000landbouw.nl, met een beschrijving van je expertise in maximaal 100 woorden, plus een foto. Daarmee kunnen we je toevoegen aan onze groeiende groep kennisdragers op onze website. Als je verdere vragen hebt, mail dan ook gerust!
  7. Oproep:  Om te zorgen dat de G1000Landbouw er komt, hebben we een breed en divers netwerk van pleitbezorgers nodig: mensen die net als wij overtuigd zijn van het belang van een burgerberaad over de toekomst van de landbouw. Daarom blijven we ons netwerk van ambassadeurs uitbreiden. Ben jij nog geen ambassadeur, meld je dan aan! Nodig ook mensen in je omgeving uit om ambassadeur of supporter te worden. Daarmee help je ons om de G1000Landbouw te realiseren!