SER-Advies BREEd Landbouwakkoord

Het SER-advies voor een breed landbouwakkoord is duidelijk: om van dit akkoord een succes te maken is het essentieel om gericht aandacht te besteden aan het herstel van vertrouwen. De manier om dat te doen is met een Burgerberaad G1000.

Het SER-advies ‘Naar duurzame toekomstperspectieven voor de landbouw’ is het resultaat van een motie van Roelof Bisschop (SGP) in december vorig jaar, die aandrong op een breed landbouwakkoord van alle stakeholders rond de agrarische sector, om zo een duurzaam toekomstperspectief voor de sector te verzekeren.

In haar advies komt de SER tot de conclusie dat zo’n landbouwakkoord nodig is om tot langjarig coherent beleid te kunnen komen. “Het moet dan wel een akkoord zijn waarin het handelingsperspectief van boeren en hun werknemers centraal staat, wat duidelijkheid geeft en investeringen mogelijk maakt die een hele generatie meegaan”.

In haar advies stelt de SER “gerichte aandacht op herstel van vertrouwen” als randvoorwaarde voor de totstandbrenging van een landbouwakkoord. Ze adviseert om hiervoor een Burgerberaad te organiseren, parallel aan de onderhandelingen die de stakeholders met elkaar voeren. De G1000Landbouw, een initiatief van boeren en burgers, eerder dit jaar uitgewerkt tot een kant-en-klare aanpak, voorziet hiermee in de ogen van de SER in een belangrijke voorwaarde voor het succes van een duurzaam perspectief!

Het volledige advies van SER is hier te lezen. Benieuwd naar het persbericht? Lees deze hier.

Katrien Termeer: “Het huidige debat tussen boer en burger is vooral gericht op tegenover elkaar staande meningen en wordt gedomineerd door een beperkt aantal geluiden. Deze BoerBurgerDialoog is noodzakelijk om echt te luisteren naar zowel zorgen als ambities en om nieuwe verbindingen te creëren. Als bestuurskundige vind ik het ook een super interessant experiment!”Foto: Katrien Termeer