Landbouw vereist strakke regie en brede participatie

De initiatiefgroep ‘Regie op ruimte’ pleit voor een grotere rol en stevige regie van de overheid en daarnaast een Burgerberaad G1000 om zo boeren en burgers bij de totstandkoming van beleid te betrekken.

De grenzen van wat de natuur aankan en wat de samenleving vraagt zijn bereikt. De landbouw en het landelijk gebied staan voor een ingrijpende verandering. Waar in het verleden korte-termijn economische belangen leidend waren, zijn nu een langetermijnvisie en -aanpak vereist. De initiatiefgroep ‘Regie op ruimte’ heeft hiervoor een zevenpuntenplan opgesteld.

Voormalig landbouwminister Cees Veerman, boegbeeld van de initiatiefgroep: “Twee dingen zijn nu belangrijk. Het gaat om stevige regie van de rijksoverheid met een integraal plan voor de lange termijn en om een breed draagvlak onder boeren en in de maatschappij. Het Burgerberaad G1000Landbouw dat door een initiatiefgroep van boeren en burgers wordt voorgesteld, kan hierin een grote rol spelen”.  In het langetermijnplan zullen duidelijke doelen moeten staan op terreinen als klimaat, stikstof en biodiversiteit. En bij de toedeling van de schaarse ruimte in ons land moet de aard en de kwaliteit van de bodem leidend zijn. “Niet alles kan overal!”, aldus de initiatiefgroep ‘Regie op ruimte’.

Lees hier de volledige aanbeveling aan het kabinet.

Cees Veerman: “Om de aanpassing van de agrarische sector aan de veranderende maatschappelijke ontwikkelingen vorm te geven op een succesvolle wijze en in een verstandig tempo, hebben boeren en burgers, consumenten en ondernemers elkaar nodig, zonder samenwerking en dialoog geen resultaten maar slechts onnutte strijd en verhardende verwijdering.”Foto: Cees Veerman