De initiatiefgroep G1000Landbouw voor het eerst in bijna anderhalf jaar weer fysiek bijeen!

Afgelopen week waren de leden van de initiatiefgroep G1000Landbouw, boeren en burgers uit heel Nederland die warmlopen voor een nationaal Burgerberaad, voor het eerst weer bijeen voor een bijeenkomst in Rheden, aan boord van het woonschip van een van hen. Hoe fijn is het om elkaar weer gewoon ‘live’ te kunnen zien!

Voor het laatst kon dat in juni 2020. In de tussentijd hebben we intensief online met elkaar gesproken. Zo overlegt de strategiegroep wekelijks en zijn er voor verschillende onderwerpen aparte groepen in het leven geroepen, die elk afzonderlijk aan de slag zijn.

Vermeldenswaard is het werk van de kerngroep Kenniscoalitie, die gestaag een netwerk van kennisdragers bouwt, die bereid en in staat zijn om, zodra de G1000Landbouw gestart is, direct te reageren op vragen van deelnemers. Zij stellen de deelnemers straks in staat om met goed onderbouwde antwoorden, oplossingen en suggesties te komen.

Foto: Ijsvogelconferentie oktober 2021