Nieuwsbrief september 2020

Stel je voor: Niet honderden trekkers met boze boeren op het Malieveld, maar een grote tent met 500 gelote boeren en 500 gelote deelnemers van de G1000, met elkaar in gesprek over de toekomst van de Landbouw. Dat is waar kwartiermakers, ambassadeurs, supporters en partners  zich voor inzetten. 

In deze nieuwsbrief:

 • Een bericht van ons met een oproep aan jou;
 • Wat is de BoerBurgerCoalitie;
 • Wat is de Oversight Committee;
 • Onze ambassadeurs;
 • Kijk de workshops over de BoerBurgerdialoog terug;
 • Wat er nog moet gebeuren.
dialoog.jpg

Beste lezer,

De afgelopen maanden is er door de kwartiermakers hard gewerkt aan de BoerBurgerDialoog, met als resultaat een groeiende groep ambassadeurs en organisaties die het initiatief steunen. Wetenschappers, bestuurders, boeren, burgers en oud-politici hebben zich gemeld. De eerste partners hebben zich aan de BoerBurgerCoalitie verbonden: 

 • Rabobank
 • Groothandel Udea
 • Natuurmonumenten
 • P2, IDEEËN WERKEN

En de eerste funder is een feit:

 • Triodos Foundation

Het ministerie van  Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is enthousiast en bereidt zich erop voor om zich aan ons initiatief te verbinden. Net als een groot aantal andere organisaties en bedrijven waarmee wij op dit moment in gesprek zijn. 

Ons doel is om volgend jaar juni de G1000Landbouw te starten met de BurgerTop. Lukt dat, dan hebben we in maart 2022 een Burgerbesluit Toekomst Landbouw met een stevig draagvlak in de samenleving!

Vind jij de dialoog ook belangrijk? Help ons! Je kunt dit op verschillende manieren doen:

 • Deel dit nieuwsbericht met iedereen die je kent met de vraag of zij zich als supporter of ambassadeur aan willen melden via de website.
 • Vind je dat jouw organisatie partner zou moeten worden van ons initiatief of heb je contacten bij een organisatie? Breng ons  in contact, zodat we dat samen voor elkaar kunnen krijgen. 
 • Meld je aan als vrijwilliger en help ons initiatief verder.

 Hou onze website in de gaten voor de laatste updates!

Hartelijke groet,

Harm van Dijk, Ellen Maassen en Majella Schoonman
Initiatiefnemers BoerBurgerDialoog/G1000Landbouw


BoerBurgerCoalitie 
Voor het succes van elke G1000 is het van belang dat zoveel mogelijke spelers in het veld zich van tevoren committeren aan het proces en het resultaat: het Burgerbesluit Toekomst Landbouw. Want wat we niet willen is dat alle mooie plannen in een la verdwijnen. Dat is waarom we de Coalitie vormen. Leden van de BoerBurgerCoalitie, oftewel partners van de G1000Landbouw, beloven 3 dingen:

 • De onafhankelijkheid van het proces van de BoerBurgerDialoog te respecteren;
 • De waarden van de G1000 te respecteren;
 • Het Burgerbesluit Toekomst Landbouw serieus te nemen, door:
  Het besluit over te nemen en uit te (helpen) voeren of
  door publiekelijk uit te leggen waarom zij één of meerdere onderdelen niet voor hun rekening nemen.

We willen alle organisaties rond de landbouw onderdeel uit laten maken van de BoerBurgerCoalitie. Mis je iemand op onze website en heb je daar contacten? Laat het ons weten! 


Wat is de Oversight Committee?

Om de onafhankelijkheid van de G1000Landbouw te waarborgen is er een onafhankelijke commissie ingesteld die erop toeziet dat de organisator, G1000.nu, zich aan zijn beloftes houdt. Vooraf wordt de opzet van het gehele proces door het committee beoordeelt. Tijdens de looptijd van het proces kan iedereen die een klacht of opmerking heeft bij hen terecht. Op dit moment wordt de Oversight Committee gevormd door:

 • Katrien Termeer, Hoogleraar Bestuurskunde, Wageningen University & Research centre – voorzitter
 • Geerten Boogaard, Hoogleraar Thorbeckeleerstoel, Universiteit Leiden
 • Noëlle Aarts, Hoogleraar Socio-ecological interactions, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Graham Smith, Professor of Politics, University of Westminster
 • Franziska Eckardt, Promovenda Democratische Vernieuwingen, Universiteit Twente – secretaris

Onze ambassadeurs

Meer en meer mensen spreken zich uit over de noodzaak van burgerinspraak over de toekomst van de landbouw. Zie hier de lijst van boeren, burgers, oud-politici, bestuurders en wetenschappers die vinden dat er een BoerBurgerDialoog moet komen! En meld jezelf aan, als je ook op de lijst wil.


Presentatie BoerBurgerDialoog op de G1000University
Wil je nog wat meer weten over de BoerBurgerDialoog? Op 3 september jl. gaf Harm van Dijk van stichting G1000.nu een workshop over de BoerBurgerdialoog tijdens de G1000University. 
Katrien Termeer van de WUR verzorgde een presentatie en workshop met als titel Woeste Boeren en zaadjes van verandering. Je kunt op de website van G1000.nu alles terugkijken. Ook vind je hier diverse andere presentaties terug over burgerberaden, onder andere van Graham Smith.


Wat er nu moet gebeuren

Er zijn nog een aantal obstakels die we moeten nemen voor de BoerBurgerDialoog van start kan gaan. De details moeten worden uitgewerkt, afhankelijk van hoe de coronacrisis verloopt. En heel veel partijen moeten tijdig bereid zijn om hun portemonnee te trekken om de rekeningen te kunnen betalen. 

Je kunt ons helpen met dit laatste door heel je netwerk te vertellen over de BoerBurgerDialoog, zodat ze zich allemaal aanmelden als supporter of ambassadeur.