Oproep aan de nieuwe regering

We staan op de rand van een nieuw jaar, 2022. Op de valreep van het oude jaar heeft een nieuw coalitieakkoord het licht gezien. In de aanloop daarnaartoe hebben we ons, de initiatiefnemers van de G1000Landbouw, de afgelopen maanden sterk ingezet om een open dialoog...

G10 activiteiten, wat zijn dat?

Een idee van Food Cabinet: Vooruitlopend op de G1000 gaan we aan de slag met G10’s in verschillende provincies: een soort mini-G1000 voor 10 deelnemers, die een dag lang ergens in de provincie aan de slag gaan om door henzelf gesignaleerde problemen in de...